02/11/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6/2017 Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη συντήρηση των Κολυμβητικών Δεξαμενών των Ε.Α.Κ.Θ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6/2017 Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη συντήρηση των Κολυμβητικών δεξαμενών των Ε.Α.Κ.Θ.