01/12/2017 Ακύρωση της διενέργειας του πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου στις εγκαταστάσεις του Ποσειδωνίου Αθλητικού Κέντρου των Ε.Α.Κ.Θ.

01/12/2017 Ακύρωση της διενέργειας του πλειοδοτικού διαγωνισμού της 5ης Δεκεμβρίου 2017 της με αριθμ. 8/2017 διακήρυξης για την εκμίσθωση του κυλικείου στις εγκαταστάσεις του Ποσειδωνίου Αθλητικού Κέντρου των Ε.Α.Κ.Θ.

Δείτε εδώ την απόφαση της Ε.Δ. των Ε.Α.Κ.Θ.