01/12/2017 Προμήθεια τεσσάρων (4) απινιδωτών και τεσσάρων (4) κουτιών ασφαλείας για τις εγκαταστάσεις των Ε.Α.Κ.Θ.