21/12/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9/2017 Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη συντήρηση των Κολυμβητικών Δεξαμενών των Ε.Α.Κ.Θ.