25/07/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2018 Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση χώρων/καταστημάτων εμπορίας αθλητικών ειδών, στις εγκαταστάσεις των κολυμβητηρίων των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης (Ε.Α.Κ.Θ.)

25/07/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2018 Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση χώρων/καταστημάτων εμπορίας αθλητικών ειδών, στις εγκαταστάσεις των κολυμβητηρίων των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης (Ε.Α.Κ.Θ.)

Δείτε εδώ τη Διακήρυξη

Δείτε εδώ τη Διευκρίνηση της Διακήρυξης τη Διευκρίνηση σχετικά με τη Διακήρυξη 4/2018