23/10/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού Ανω των Ορίων για την παροχή υπηρεσιών ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης