06/03/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 2/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΤΩΝ ΕΑΚΘ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 2/2020
για την προμήθεια χημικών υλικών για τον καθαρισμό και την απολύμανση του νερού των
κολυμβητικών δεξαμενών των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης (Ε.Α.Κ.Θ.)