ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθ. – 03/2020 – Δημοσίου Πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του Αλεξανδρείου Αθλητικού Μελάθρου Θεσσαλονίκης (Α.Α.Μ.Θ.)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 03/2020 Δημοσίου Πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του Αλεξανδρείου Αθλητικού Μελάθρου Θεσσαλονίκης (Α.Α.Μ.Θ.)