Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση των δύο κυλικείων του αθλητικού κέντρου Νεάπολης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθ. – 6/2020 –

Δημοσίου Πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση
των δύο κυλικείων του Αθλητικού Κέντρου Νεάπολης
(Δ/νση: Πρώην Στρ. Στρεμπενιώτη, TK 56728 Νεάπολη Θεσσαλονίκης)