Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση του κυλικείου του Ποσειδωνίου Αθλητικού Κέντρου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθ. – 3/2024 –

Δημοσίου Πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του Ποσειδωνίου Αθλητικού Κέντρου Θεσσαλονίκης
(Προέκταση Παραλιακής Λεωφόρου & 25ης Μαρτίου)