Πρόγραμμα

Κολυμβητήριο Νεάπολης

Κολυμβητήριο Νεάπολης

Κλειστή πισίνα Ποσειδωνίου 50μ.

Κλειστή πισίνα Ποσειδωνίου 50μ.

Κλειστή πισίνα Ποσειδωνίου 25μ.

Κλειστή πισίνα Ποσειδωνίου 25μ.

Κλειστή πισίνα Ποσειδωνίου 25μ. Εκκίνηση

Κλειστή πισίνα Ποσειδωνίου 25μ. Εκκίνηση

Εθνικό κολυμβητήριο πισίνα 25μ.

Εθνικό κολυμβητήριο πισίνα 25μ.

Εθνικό κολυμβητήριο πισίνα 50μ.

Εθνικό κολυμβητήριο πισίνα 50μ.