01.07.2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Δ. ΤΩΝ Ε.Α.Κ.Θ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Δ. ΤΩΝ Ε.Α.Κ.Θ. ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 01/02/2019

Η παραχώρηση γηπεδότητας στα ενδιαφερόμενα σωματεία να γίνεται εφόσον πρωτίστως έχουν
εξοφληθεί οφειλές παρελθόντων ετών που θεωρούνται ληξιπρόθεσμες.
Παρακαλούνται τα σωματεία να συμμορφωθούν με την παρούσα ανακοίνωση