25-10-2019 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΈΝΤΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

25-10-2019 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ :

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΈΝΤΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ