Σύμβαση συντήρησης των κολυμβητικών δεξαμενών των Ε.Α.Κ.Θ - 21.04.2021