ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ ΤΩΝ Ε.Α.Κ.Θ. ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ 15/03/2022

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ ΤΩΝ Ε.Α.Κ.Θ. ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ

Η Ε.Δ. των Ε.Α.Κ.Θ. αφού έλαβε υπόψη της:
1. Το αυξημένο κόστος λειτουργίας των εγκαταστάσεων των Ε.Α.Κ.Θ. και ιδιαιτέρως των κολυμβητικών δεξαμενών.
2. Την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των εγκαταστάσεων του φορέα.
3. Την διασφάλιση των εσόδων του φορέα.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Εγκρίνει την αναπροσαρμογή των τιμών που αφορούν τη μηνιαία συνδρομή για τα κολυμβητήρια των Ε.Α.Κ.Θ. – Εθνικό, Ποσειδώνιο και Νεάπολης- η οποία ορίζεται ως εξής:
• Για πολίτες άνω των 65 ετών και φοιτητές – σπουδαστές: 15,00 ευρώ μηνιαίως.
• Για τους υπόλοιπους λουόμενους πολίτες: 30,00 ευρώ μηνιαίως.
Οι τιμές θα ισχύουν με την έκδοση κάθε νέας μηνιαίας κάρτας από εδώ και στο εξής.