17/10/2017 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ Ε.Α.Κ.Θ. ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ

Δείτε την Απόφαση της Ε.Δ. εδώ.