ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑ Ε.Α.Κ.Θ. ΛΟΓΩ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑ Ε.Α.Κ.Θ. ΛΟΓΩ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η Ε.Δ. των Ε.Α.Κ.Θ. αφού έλαβε υπόψη της:
1. Την υπ΄αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/128853/5008/2307 εγκύκλιο που αναφέρει: «… ότι σε κάθε περίπτωση οι κατά τόπους διοικήσεις ή φορείς διαχείρισης αθλητικών εγκαταστάσεων δύνανται να αναστέλλουν προσωρινά τη λειτουργία αυτών…».
2. Την Κ.Υ.Α. , Φ.Ε.Κ. Β΄782/10-03-2020.
3. Τα υπ΄αριθ. 11ης/11-3-2020, θέμα 1ο και 12ης/12-03-2020, θέμα 3ο, αποσπάσματα πράξεων που αφορούν τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού.
4. Την από 13/3/2020 ανακοίνωση αναστολής λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων των Ε.Α.Κ.Θ.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Με την 14η/ 03-04-2020, θέμα 2ο, απόφασή της, την αναστολή της καταβολής των μισθωμάτων από 13/03/2020 και μέχρι νεωτέρας απόφασης, από όλους τους χώρους των Ε.Α.Κ.Θ. που μισθώνονται από τρίτους βάση των σχετικών ιδιωτικών συμφωνητικών και παραμένουν κλειστοί.

 

Η Επιτροπή Διοίκησης
των Ε.Α.Κ.Θ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 09-10/04/2020

Κοινή δράση Υφυπουργείου Αθλητισμού με τα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης και το Καυταντζόγλειο Εθνικό Στάδιο σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας.
ΔΙΝΟΥΜΕ ΑΙΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΖΩΗ
#ziseathlitika

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 11.03.2020 ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ.

Η Ε.Δ. αφού έλαβε υπόψη της:
1. Την υπ΄αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/128853/5008/2307 : εγκύκλιος για: ανώτατο όριο 60 ατόμων στους αγωνιστικούς χώρους…».
2. Την Κ.Υ.Α.: Φ.Ε.Κ. Β΄782/10-03-2020.
3. Την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των εγκαταστάσεων των Ε.Α.Κ.Θ.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

1. Την απαγόρευση παρουσίας κοινού και ανεξάρτητων αθλουμένων σε όλες τις εγκαταστάσεις των Ε.Α.Κ.Θ.
2. Την εφαρμογή της Κ.Υ.Α.: Φ.Ε.Κ. Β΄782/10-03-2020, ως προς το ανώτατο όριο της παρουσίας των 60 ατόμων στους ανοικτούς και κλειστούς αγωνιστικούς χώρους και στα κολυμβητήρια.
3. Οι εγκαταστάσεις του υπογείου χώρου άθλησης του Αλεξανδρείου Αθλητικού Μελάθρου Θεσσαλονίκης θα παραμείνουν κλειστές από 12/03/2020 -15/03/2020, ωσότου οριστεί κοινό πρόγραμμα με όλους τους χρήστες, ώστε να εξασφαλιστεί ότι, θα βρίσκονται λιγότερα από 60 άτομα ανά πάσα στιγμή στον χώρο άθλησης.
4. Στη Μίκρα στο σπίτι της γυμναστικής- γυμναστήριο «Ι. Μελισσανίδης»- θα εφαρμοστούν όσα αναφέρονται στην απόφαση της Ε.Γ.Ο.
5. Για τα κολυμβητήρια των Ε.Α.Κ.Θ. θα ισχύσουν τα ακόλουθα:
• Θα παραμείνουν κλειστές οι μικρές πισίνες εκμάθησης.
• Θα προπονούνται μόνο τα αγωνιστικά και προ αγωνιστικά τμήματα.
• Τα Σαββατοκύριακα θα είναι κλειστές όλες οι πισίνες για να πραγματοποιείται η απαραίτητη καθαριότητα των εγκαταστάσεων. Εξαιρούνται οι επίσημοι και προγραμματισμένοι αγώνες της Κ.Ο.Ε.
Η εφαρμογή των ανωτέρω θα ισχύσει από 12/03/2020. Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή τους, δεδομένου ότι, η προστασία της δημόσιας υγείας προέχει στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

 


Η Επιτροπή Διοίκησης
των Ε.Α.Κ.Θ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΓΑ 10-03-2020

Ανώτατο όριο 60 ατόμων στους αγωνιστικούς χώρους, κλειστών και ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων για τη διεξαγωγή των αγώνων-Διευκρινίσεις και ως προς την εφαρμογή απαγόρευσης παρουσίας κοινού
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 10 Μαρτίου 2020
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ύστερα από την έκδοση των ακόλουθων νομοθετημάτων:
Α) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (ΦΕΚ Α’ 42 / 25-02-2020),
Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Επιβολή των μέτρων προσωρινής απαγόρευσης της παρουσίας κοινού σε αθλητικές εκδηλώσεις, της λειτουργίας χώρων διενέργειας συνεδριακών εκδηλώσεων και της λειτουργίας των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)» (ΦΕΚ Β’ 726 / 08-03-2020)
Γ) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας χώρων αθλητικών εκδηλώσεων και άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων με παρουσία άνω των εξήντα (60) ατόμων στον αγωνιστικό χώρο διεξαγωγής του αθλήματος» (ΦΕΚ Β’ 782/10.3.2020) όπου αναφέρονται τα εξής:
«Αποφασίζουμε την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας, στο σύνολο της Επικράτειας, από 10.3.2020 έως και 24.3.2020, όλων των κλειστών και ανοικτών χώρων αθλητικών εκδηλώσεων και άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων, για ατομικά και ομαδικά αθλήματα, εφόσον στον αγωνιστικό χώρο διεξαγωγής του αθλήματος βρίσκονται συνολικά περισσότερα από εξήντα (60) άτομα, κατά τα αναφερόμενα στην από 10.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19»
διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:
1. Απαγορεύεται η παρουσία κοινού στις αθλητικές εκδηλώσεις (επίσημοι αγώνες και προπονήσεις), που λαμβάνουν χώρα στο σύνολο των αθλητικών υποδομών της Επικράτειας, σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους, σε ατομικά και ομαδικά αθλήματα, από 9.3.2020 έως και 22.3.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 7.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
2. Κατά τη διεξαγωγή επίσημων αθλητικών εκδηλώσεων επιτρέπεται να παρευρίσκονται εντός της αθλητικής εγκατάστασης (ανοικτού ή κλειστού σταδίου, κλειστού γυμναστηρίου, κολυμβητηρίου κλπ.) και εκτός του αγωνιστικού χώρου:
α) το απολύτως αναγκαίο προσωπικό για τη λειτουργία και φύλαξη της αθλητικής εγκατάστασης και την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα,
β) σε περίπτωση ραδιοτηλεοπτικής προβολής του αθλητικού αγώνα το απολύτως αναγκαίο προσωπικό για τη ραδιοτηλεοπτική κάλυψη αυτού και
γ) όχι περισσότεροι του ενός (1) δημοσιογράφου ανά Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης για την κάλυψη του αθλητικού αγώνα και ύστερα από σύμφωνη γνώμη του ΠΣΑΤ.
Ως προς τα πρόσωπα, που επιτρέπεται να παρευρίσκονται εντός του αγωνιστικού χώρου διεξαγωγής του αθλήματος ισχύουν τα οριζόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 782/10.3.2020)
3. Οι αποστολές των ομάδων σε αθλητικούς αγώνες αποτελούνται από τα πρόσωπα που προβλέπονται στον Κανονισμό Διεξαγωγής Αγώνων κάθε αθλητικής Ομοσπονδίας ή Αρχής, προσαυξημένες με έως 5 εκπροσώπους της κάθε ομάδας, που θα δηλώνονται επιπρόσθετα και στο φύλλο αγώνος.
Σε περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω προβλέψεων, εγγράφονται οι παραβιάσεις στο φύλλο αγώνος από τον διαιτητή ή παρατηρητή του αγώνα, ανάλογα την περίπτωση, και ακολουθείται η πειθαρχική διαδικασία που προβλέπεται στον Πειθαρχικό Κανονισμό της κάθε Ομοσπονδίας για παράβαση διεξαγωγής αγώνα ή αθλητικού γεγονός κεκλεισμένων των θυρών, με παραπομπή στην αρμόδια Πειθαρχική Επιτροπή για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.
Σε κάθε περίπτωση, οι κατά τόπους διοικήσεις ή οι φορείς διαχείρισης αθλητικών εγκαταστάσεων δύνανται να αναστέλλουν προσωρινά τη λειτουργία αυτών, εάν υπάρχει ανάγκη άμεσης λήψης προληπτικών μέτρων (π.χ. απολύμανση).
Σε ότι αφορά στις Γενικές Συνελεύσεις των Ομοσπονδιών, μπορούν να πραγματοποιηθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα, που αναφέρεται στις ανωτέρω Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, μόνο εφόσον τηρούνται τα μέτρα, που ορίζονται από αυτές.
Καλούνται οι Ομοσπονδίες, Ενώσεις και Διοργανώτριες Αρχές να εναρμονισθούν άμεσα με την παρούσα εγκύκλιο.

05-03-2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ

 

ANAKOIΝΩΣΗ

 

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ SARS-COV-2, H EΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ Ε.Α.Κ.Θ. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ, ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ Ε.Α.Κ.Θ.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

  •  ΔΕΥΤΕΡΑ 9/3/2020: ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ, ΤΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ.
  • ΤΡΙΤΗ 10/3/2020: ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΙΚΡΑΣ, ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΥ, ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΟΤΣΗ, ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ & ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ.

 

ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΟΛΗ ΤΗ ΜΕΡΑ.

close