Δελτίο Τύπου για τις άδειες των κολυμβητηρίων των Ε.Α.Κ.Θ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σχετικά με το θέμα που προέκυψε με τη λειτουργία του Ποσειδωνίου και του Εθνικού κολυμβητηρίου των Ε.Α.Κ.Θ., η Ε.Δ. επιθυμεί να διευκρινίσει ότι:

1. Το Ποσειδώνιο κολυμβητήριο έχει προσωρινή άδεια λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης , από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης,(Α.Δ.Α.: ΒΙΕΛΟΡ1Υ-ΝΕΩ), που εκδόθηκε στις 26/02/2014 και ισχύει μέχρι τις 30/06/2014.

2. Το Εθνικό κολυμβητήριο έχει προσωρινή άδεια λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, (Α.Δ.Α.: ΒΙΦΙΟΡ1Υ-ΨΑΑ), που εκδόθηκε στις 30/04/2014 και ισχύει μέχρι τις 30/06/2014.

3. Για τους ανωτέρω χώρους έχουν εκδοθεί τα υπ΄αριθ. πρωτ.: 5816/Φ.700.5, ΧΠΕ 2218/10-04-2014 για το Εθνικό κολυμβητήριο & 3541/φ.700.5/ΧΠ.Ε.684/04-03-2014 για το Ποσειδώνιο κολυμβητήριο, πιστοποιητικά πυρασφάλειας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

4. Για το θέμα της αδειοδότησης των κολυμβητικών δεξαμενών, τα Ε.Α.Κ.Θ. έχουν ζητήσει παράταση από το Δήμο Θεσσαλονίκης μέχρι 30/06/2014, με το από 04/03/2014 υπ΄ αριθ. Φ7/398 έγγραφό μας, χωρίς να υπάρξει απάντηση. Επίσης, έχει κατατεθεί αίτηση για την έκδοση νέων αδειών λειτουργίας. Αντ΄ αυτών σήμερα κοινοποιήθηκε από το Δήμο Θεσσαλονίκης το υπ΄αριθ. Φ7/934/15-04-2014 εισερχόμενο έγγραφο, όπου επισημαίνεται ότι απαιτείται νέα άδεια λειτουργίας και σε διαφορετική περίπτωση η λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών είναι παράνομη.

5. Τηρούνται, οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας (προσωπικό εποπτείας, έλεγχος ποιότητας νερού σε συνεργασία με το Α.Π.Θ. κ.λ.π.).

Ως εκ τούτου, δεν προκύπτουν θέματα ασφαλούς χρήσης των εγκαταστάσεων, παρά μόνο γραφειοκρατικά ζητήματα για τα οποία γίνεται από την Ε.Δ. των Ε.Α.Κ.Θ. προσπάθεια επίλυσης προκειμένου να επαναλειτουργήσουν άμεσα οι εγκαταστάσεις.

Τέλος, επισημαίνουμε ότι η προσωρινή άδεια λειτουργίας χορηγείται προκειμένου στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την οριστική αδειοδότηση των εγκαταστάσεων, οι οποίες σημειωτέον έχουν κατασκευαστεί πριν από περίπου 35 και 40 χρόνια αντίστοιχα.

Φ2 1752 απαντηση για ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των Εθνικών & Δημοτικών Γυμναστηρίων της χώρας (ΝΠΔΔ), ΦΕΚ 84, ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ, 11/7/2000, στην ενότητα ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΓ ΔΙΑΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ – ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ «Κάθε υπηρεσία δημόσια ΝΠΔΔ-ΝΠΙΔ, αθλητικός φορέας (Ομοσπονδία, σωματεία) που επιθυμεί να κάνει χρήση των εγκαταστάσεων του ΝΠΔΔ Εθνικού Γυμναστηρίου απευθύνεται εγγράφως στην Επιτροπή Διοίκησης του Νομικού προσώπου, η οποία θα αποφασίζει και θα απαντά σε κάθε αίτημα.».

Παρακάτω ο ίδιος κανονισμός αναφέρει ότι «Στις περιπτώσεις καταρτισμού προγραμμάτων αγώνων τότε το αίτημα – πρόγραμμα αγώνων υποβάλλει η αντίστοιχη Ομοσπονδία που οργανώνει το πρωτάθλημα».

Όπως προκύπτει από την εισερχόμενη αλληλογραφία αίτημα παραχώρησης των χώρων του Ποσειδωνίου Αθλητικού Κέντρου για την χρήση των κολυμβητικών του εγκαταστάσεων, για την διεξαγωγή του διεθνούς μίτινγκ κολύμβησης «21α Αλεξάνδρεια», στις 7-8 Δεκεμβρίου 2013, υποβλήθηκε διαμέσου της Περιφερειακής Επιτροπής Κολύμβησης ΚΔ Μακεδονίας για πρώτη φορά στις 25 / 11 / 2013 (Αρ. Πρωτ. ΕΑΚΘ Φ1/1650), όταν η ίδια επιτροπή που απέστειλε το αίτημα γνώριζε ήδη πριν από πολύ καιρό το πρόβλημα που υπάρχει με την άδεια λειτουργίας του συγκεκριμένου χώρου, όπως αποδεικνύεται παρακάτω.

Η ενότητα ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ της ίδιας υπουργικής απόφασης αναφέρει «1. Για να διεξαχθεί οποιοσδήποτε αγώνας διεθνής, πανελλήνιος, περιφέρειας τοπικού πρωταθλήματος, φιλικός, σχολικός απαιτείται ΑΔΕΙΑ ΑΓΩΝΑ που εκδίδεται από τον αρμόδιο φορέα μερίμνη του γηπεδούχου Σωματείου ή των οικείων Ομοσπονδιών. 2. Η ΑΔΕΙΑ γνωστοποιείται στο Ε.Γ. τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από τη διεξαγωγή κάθε αγώνα. ……. 4. Χωρίς άδεια ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η διεξαγωγή του αγώνα».

Όπως προκύπτει από την εισερχόμενη αλληλογραφία τέτοια ΑΔΕΙΑ για την τέλεση των συγκεκριμένων αγώνων, ουδέποτε υποβλήθηκε στα ΕΑΚΘ.

Είναι γνωστό ότι με την αλλαγή της νομοθεσίας έχουν συσταθεί Επιτροπές Ελέγχου Καταλληλόλητας Αγωνιστικών Χώρων οι οποίες πραγματοποιούν αυτοψία και εισηγούνται για τη χορήγηση ή μη της άδειας λειτουργίας.

Στην προκειμένη περίπτωση για τον έλεγχο του Ποσειδωνίου Κολυμβητήριου συστάθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης η αντίστοιχη επιτροπή στην οποία μέλος είναι και ο πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Κολύμβησης ΚΔ Μακεδονίας κ. Γεώργιος Παπαλιάς, ο οποίος συμμετείχε στην αυτοψία που διενεργήθηκε στο Ποσειδώνιο από την εν λόγω Επιτροπή στις 30 – 8 – 2013 και υπογράφει το σχετικό έγγραφο (το οποίο παρελήφθη από τα ΕΑΚΘ στις 17 / 10 / 2013, Φ2 / 1342), με το οποίο η Επιτροπή εισηγείται τη μη χορήγησης άδειας λειτουργίας στο Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο. Το ίδιο συνέβη και σε επόμενη αυτοψία το έγγραφο της οποίας κοινοποιήθηκε στα ΕΑΚΘ στις 8/11/2013.

Εκτός από τις προαναφερθείσες αυτοψίες, είναι γνωστή, τουλάχιστον, από τις αρχές Νοεμβρίου 2013, εκτός των άλλων και στον πρόεδρο της Περιφερειακής Επιτροπής Κολύμβησης ΚΔ Μακεδονίας και κατ’ επέκταση και στην ΚΟΕ, η άρνηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και της ΠΚΜ να αποδεχθούν προϋπάρχουσα άδεια (13-4-2009) που είχε εκδοθεί από το Δήμο Θεσσαλονίκης και για το λόγο αυτό δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί στο Ποσειδώνιο αγώνας υδατοσφαίρισης Α’ Εθνικής Κατηγορίας που ήταν προγραμματισμένος για τις 9/11/2013, του οποίου η διεξαγωγή μεταφέρθηκε σε άλλη πόλη που διαθέτει κολυμβητήριο με άδεια λειτουργίας. Έκτοτε όλοι οι προγραμματισμένοι στο Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο αγώνες δεν διεξάγονται σε αυτό.

Άρα είναι γνωστό από καιρό στους διοργανωτές και φυσικά στην ΚΟΕ το πρόβλημα που υπάρχει και δεν ενημερώθηκαν τώρα. Η εξέλιξη με το έγγραφο το οποίο απέστειλε ο Δήμος Θεσσαλονίκης για την ανάκληση της από 13 – 4 – 2009 άδειας λειτουργίας, για το οποίο ούτως ή άλλως η Ε.Δ. έχει προβεί σε ενέργειες, αποτελεί μια παράμετρο μόνο του προβλήματος.

Η Ε.Δ. μετά από εξαντλητική συζήτηση των θεμάτων που προαναφέρθηκαν στη συνεδρίασή της, της 4/12/2013, αποφάσισε να προσπαθήσει να διασφαλίσει τη διεξαγωγή των συγκεκριμένων αγώνων και να ενημερώσει την ΚΟΕ για αυτό, καθώς επίσης και να αναλάβει την ευθύνη για τη διεξαγωγή τους, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει.

Μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Ε.Δ. αργά το απόγευμα, πληροφορηθήκαμε ότι η Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος με ανακοίνωσή της που αναρτήθηκε στο site της ομοσπονδίας στις 18.13, ανακοίνωσε τελείως αιφνιδιαστικά και χωρίς καμία άλλη επικοινωνία με την Ε.Δ. των ΕΑΚΘ την αναβολή των αγώνων, η οποία δεν ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΑΠΌ ΤΑ ΕΑΚΘ και για την οποία δεν ευθύνονται ουδόλως τα ΕΑΚΘ.

close