13/04/2018 Διακήρυξη Πλειοδοτικού Δημοσίου Διαγωνισμού για την εκμίσθωση του Αθλητικού Ξενώνα/Ξενοδοχείου στο Αθλητικό Κέντρο Μίκρας

Διακήρυξη Πλειοδοτικού Δημοσίου Διαγωνισμού για την εκμίσθωση του Αθλητικού Ξενώνα/Ξενοδοχείου στο Αθλητικό Κέντρο Μίκρας