Ομάδες

ΠΑΛΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΕ ΑΡΗΣ Α1
ΑΣ ΑΡΗΣ Α1 ΓΥΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΑΡΗΣ ΕΦ-ΝΕΑΝ ΠΑΙΔ-ΟΚΡ
ΜΑΚΑΜΠΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ