Διακηρύξεις

----

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πλειοδοτικού Δημοσίου διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του Ποσειδωνίου Αθλητικού Κέντρου των Ε.Α.Κ.Θ.

 

Παλαιότεροι διαγωνισμοί:

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια χημικών προϊόντων για τον καθαρισμό και την απολύμανση του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών των Ε.Α.Κ.Θ. Δείτε εδώ

 Συνοπτικός Διαγωνισμός για τη συντήρηση των Κολυμβητικών Δεξαμενών των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης 10-05-2017 Δείτε εδώ

      ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ    για τον διαγωνισμό για τη συντήρηση των Κολυμβητικών Δεξαμενών

 Συνοπτικός Διαγωνισμός για τη συντήρηση των Κολυμβητικών Δεξαμενών των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης 06-03-2017 Δείτε εδώ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού Ανω των Ορίων για την παροχή υπηρεσιών ΦΥΛΑΞΗΣ των Εγκαταστάσεων των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης Δείτε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣ» Δείτε εδώ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη συντήρηση των Κολυμβητικών Δεξαμενών των Ε.Α.Κ.Θ. Δείτε εδώ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεθνή Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ των Εγκαταστάσεων των Ε.Α.Κ.Θ. … δείτε επίσης και το διευκρινιστικό εγγραφο σχετικά με την ισχύ των προσφορών …. καθώς και το διευκρινιστικό έγγραφο για τη διάρκεια ισχύς των προσφορών. Δείτε εδώ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2ου Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Δημοσίου διαγωνισμού για την εκμίσθωση των κυλικείων του Αθλητικού Κέντρου Νεάπολης των Ε.Α.Κ.Θ. Δείτε εδώ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημοσίου Επαναληπτικού Πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση των κυλικείων του Αθλητικού Κέντρου Νεάπολης των Ε.Α.Κ.Θ. Δείτε εδώ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ΦΥΛΑΞΗΣ των Εσωτερικών – Εξωτερικών Χώρων των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης Δείτε εδώ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημοσίου Πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση των κυλικείων του Αθλητικού Κέντρου Νεάπολης των Ε.Α.Κ.Θ. Δείτε εδώ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Τακτικού Ανοιχτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια χημικών υλικών για τον καθαρισμό και την απολύμανση του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών των Ε.Α.Κ.Θ. Δείτε εδώ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη συντήρηση και επισκευή των Ηλεκτρονικών Συστημάτων των Ε.Α.Κ.Θ. Δείτε εδώ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΔΑ: 65ΧΟΟΞΨ0-Ο18) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ Ανοιχτού Δημοσίου Πλειοδοτικού διαγωνισμού παραχώρησης των εγκαταστάσεων των Ε.Α.Κ.Θ. για τοποθέτηση ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ Δείτε εδώ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη συντήρηση των Κολυμβητικών Δεξαμενών των Ε.Α.Κ.Θ. Δείτε εδώ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Δύο Σανίδων Καταδύσεων για το Εθνικό Κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης Δείτε εδώ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημοσίου Πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείου στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κολυμβητηρίου των Ε.Α.Κ.Θ. Δείτε εδώ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αρ.15/2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ Πρόχειρου Μειοδοτικού διαγωνισμού για την συντήρηση και βελτίωση της εγκατάστασης θέρμανσης στο κλειστό γυμναστήριο Σταυρούπολης Δείτε εδώ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αρ.14/2014 Πρόχειρου Μειοδοτικού διαγωνισμού για την συντήρηση και βελτίωση της εγκατάστασης θέρμανσης στο κλειστό γυμναστήριο Σταυρούπολης Δείτε εδώ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: ΩΙΕ6ΟΞΨ0-33Α) Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ των Εσωτερικών – Εξωτερικών Χώρων των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης Δείτε εδώ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΔΑ: 77ΕΚΟΞΨ0-ΥΗΛ) Δημοσίου Πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση αθλητικών χώρων στο Αθλητικό Πάρκο ΕΚΟ. Δείτε εδώ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΔΑ: ΩΒΩΗΟΞΨ0-ΦΥΕ) Δημοσίου Πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση των εγκαταστάσεων του Αλεξάνδρειου Αθλητικού Μελάθρου Θεσσαλονίκης για τη διεξαγωγή καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. Δείτε εδώ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΔΑ: 7Υ7ΖΟΞΨ0-Ε4Β) αρ.11/2014 Ανοιχτού Δημοσίου Μειοδοτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών για τη συντήρηση και βελτίωση της εγκατάστασης θέρμανσης στο κλειστό γυμναστήριο Σταυρούπολης των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης” Δείτε εδώ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΔΑ: ΨΜΗ3ΟΞΨ0-5ΙΑ) Ανοιχτού Δημοσίου Πλειοδοτικού διαγωνισμού παραχώρησης των εγκαταστάσεων των Ε.Α.Κ.Θ. για τοποθέτηση διαφημίσεων Δείτε εδώ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοιχτού Δημοσίου Μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια χημικών υλικών για τον καθαρισμό και την απολύμανση του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης Δείτε εδώ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοιχτού Δημοσίου Μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Υποχλωριώδες Νάτριου 11-14% για τον καθαρισμό και την απολύμανση του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης Δείτε εδώ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοιχτού Δημοσίου Πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση των γηπέδων Beach Volley στις εγκαταστάσεις του Αθλητικού Κέντρου Μίκρας των Ε.Α.Κ.Θ. Δείτε εδώ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημοσίου Πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του Κλειστού Γυμναστηρίου Σταυρούπολης -ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ- Δείτε εδώ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημοσίου Πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του Κλειστού Γυμναστηρίου Σταυρούπολης Δείτε εδώ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αρ.2/2014 Πρόχειρου Μειοδοτικού διαγωνισμού για την συντήρηση και βελτίωση της εγκατάστασης θέρμανσης στο κλειστό γυμναστήριο Σταυρούπολης Δείτε εδώ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημοσίου Πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του Αθλητικού Κέντρου Μίκρας των Ε.Α.Κ.Θ. -ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ- Δείτε εδώ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημοσίου Πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του κλειστού Γυμναστηρίου Αμπελοκήπων Δείτε εδώ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημοσίου Πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του Αθλητικού Κέντρου Μίκρας των Ε.Α.Κ.Θ. Δείτε εδώ

Ε.Α.Κ.Θ. © 2016 • Privacy Policy