ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Ε.Α.Κ.Θ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 2/2021

Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των εγκαταστάσεων των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης (Ε.Α.Κ.Θ.).

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2021 Συνοπτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση των κολυμβητικών δεξαμενών των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης (Ε.Α.Κ.Θ.).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2021
Συνοπτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση των κολυμβητικών δεξαμενών των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης (Ε.Α.Κ.Θ.).

Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση των δύο κυλικείων του αθλητικού κέντρου Νεάπολης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθ. – 6/2020 –

Δημοσίου Πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση
των δύο κυλικείων του Αθλητικού Κέντρου Νεάπολης
(Δ/νση: Πρώην Στρ. Στρεμπενιώτη, TK 56728 Νεάπολη Θεσσαλονίκης)

Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση του κυλικείου του κλειστού Γυμναστηρίου Αμπελοκήπων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Δημοσίου Πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του κλειστού Γυμναστηρίου Αμπελοκήπων

(Παπάγου 40, Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης)

15-09-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2020 Διαδικασία σύναψης σύμβασης για την ανακατασκευή των δαπέδων των υπαίθριων γηπέδων και τοποθέτηση οργάνων εξωτερικού χώρου στις εγκαταστάσεις του Ποσειδωνίου αθλητικού κέντρου, των Ε.Α.Κ.Θ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2020
Ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης κάτω των ορίων
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την ανακατασκευή των δαπέδων των υπαίθριων γηπέδων και τοποθέτηση οργάνων εξωτερικού χώρου στις εγκαταστάσεις του Ποσειδωνίου αθλητικού κέντρου, των Ε.Α.Κ.Θ.

ΣΥΜΒΑΣΗ

close