01/10/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημοσίου Πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείου στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κολυμβητηρίου των Ε.Α.Κ.Θ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημοσίου Πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείου στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κολυμβητηρίου των Ε.Α.Κ.Θ. Δείτε εδώ

02/09/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αρ.15/2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ Πρόχειρου Μειοδοτικού διαγωνισμού για την συντήρηση και βελτίωση της εγκατάστασης θέρμανσης στο κλειστό γυμναστήριο Σταυρούπολης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αρ.15/2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ Πρόχειρου Μειοδοτικού διαγωνισμού για την συντήρηση και βελτίωση της εγκατάστασης θέρμανσης στο κλειστό γυμναστήριο Σταυρούπολης Δείτε εδώ

01/08/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αρ.14/2014 Πρόχειρου Μειοδοτικού διαγωνισμού για την συντήρηση και βελτίωση της εγκατάστασης θέρμανσης στο κλειστό γυμναστήριο Σταυρούπολης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αρ.14/2014 Πρόχειρου Μειοδοτικού διαγωνισμού για την συντήρηση και βελτίωση της εγκατάστασης θέρμανσης στο κλειστό γυμναστήριο Σταυρούπολης Δείτε εδώ

26/06/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: ΩΙΕ6ΟΞΨ0-33Α) Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ των Εσωτερικών – Εξωτερικών Χώρων των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: ΩΙΕ6ΟΞΨ0-33Α) Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ των Εσωτερικών – Εξωτερικών Χώρων των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης Δείτε εδώ

26/06/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΔΑ: 77ΕΚΟΞΨ0-ΥΗΛ) Δημοσίου Πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση αθλητικών χώρων στο Αθλητικό Πάρκο ΕΚΟ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΔΑ: 77ΕΚΟΞΨ0-ΥΗΛ) Δημοσίου Πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση αθλητικών χώρων στο Αθλητικό Πάρκο ΕΚΟ. Δείτε εδώ