31/08/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2018 Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης, για την προμήθεια χημικών προϊόντων για τον καθαρισμό και την απολύμανση του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2018 Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης, για την προμήθεια χημικών προϊόντων για τον καθαρισμό και την απολύμανση του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών

25/07/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2018 Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση χώρων/καταστημάτων εμπορίας αθλητικών ειδών, στις εγκαταστάσεις των κολυμβητηρίων των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης (Ε.Α.Κ.Θ.)

25/07/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2018 Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση χώρων/καταστημάτων εμπορίας αθλητικών ειδών, στις εγκαταστάσεις των κολυμβητηρίων των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης (Ε.Α.Κ.Θ.)

Δείτε εδώ τη Διακήρυξη

Δείτε εδώ τη Διευκρίνηση της Διακήρυξης τη Διευκρίνηση σχετικά με τη Διακήρυξη 4/2018

13/04/2018 Διακήρυξη Πλειοδοτικού Δημοσίου Διαγωνισμού για την εκμίσθωση του Αθλητικού Ξενώνα/Ξενοδοχείου στο Αθλητικό Κέντρο Μίκρας

Διακήρυξη Πλειοδοτικού Δημοσίου Διαγωνισμού για την εκμίσθωση του Αθλητικού Ξενώνα/Ξενοδοχείου στο Αθλητικό Κέντρο Μίκρας

21/12/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9/2017 Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη συντήρηση των Κολυμβητικών Δεξαμενών των Ε.Α.Κ.Θ.

 

21/12/2017 Διακήρυξη Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Δημοσίου διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του Ποσειδωνίου Αθλητικού Κέντρου των Ε.Α.Κ.Θ.

Διακήρυξη Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Δημοσίου διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του Ποσειδωνίου Αθλητικού Κέντρου των Ε.Α.Κ.Θ.

close