08/01/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεθνή Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ των Εγκαταστάσεων των Ε.Α.Κ.Θ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεθνή Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ των Εγκαταστάσεων των Ε.Α.Κ.Θ. … δείτε επίσης και το διευκρινιστικό εγγραφο σχετικά με την ισχύ των προσφορών …. καθώς και το διευκρινιστικό έγγραφο για τη διάρκεια ισχύς των προσφορών. Δείτε εδώ

03/12/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2ου Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Δημοσίου διαγωνισμού για την εκμίσθωση των κυλικείων του Αθλητικού Κέντρου Νεάπολης των Ε.Α.Κ.Θ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2ου Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Δημοσίου διαγωνισμού για την εκμίσθωση των κυλικείων του Αθλητικού Κέντρου Νεάπολης των Ε.Α.Κ.Θ. Δείτε εδώ

23/10/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημοσίου Επαναληπτικού Πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση των κυλικείων του Αθλητικού Κέντρου Νεάπολης των Ε.Α.Κ.Θ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημοσίου Επαναληπτικού Πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση των κυλικείων του Αθλητικού Κέντρου Νεάπολης των Ε.Α.Κ.Θ. Δείτε εδώ

24/06/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ΦΥΛΑΞΗΣ των Εσωτερικών – Εξωτερικών Χώρων των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ΦΥΛΑΞΗΣ των Εσωτερικών – Εξωτερικών Χώρων των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης Δείτε εδώ

24/03/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημοσίου Πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση των κυλικείων του Αθλητικού Κέντρου Νεάπολης των Ε.Α.Κ.Θ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημοσίου Πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση των κυλικείων του Αθλητικού Κέντρου Νεάπολης των Ε.Α.Κ.Θ. Δείτε εδώ

close