08/07/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΔΑ: ΩΒΩΗΟΞΨ0-ΦΥΕ) Δημοσίου Πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση των εγκαταστάσεων του Αλεξάνδρειου Αθλητικού Μελάθρου Θεσσαλονίκης για τη διεξαγωγή καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΔΑ: ΩΒΩΗΟΞΨ0-ΦΥΕ) Δημοσίου Πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση των εγκαταστάσεων του Αλεξάνδρειου Αθλητικού Μελάθρου Θεσσαλονίκης για τη διεξαγωγή καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. Δείτε εδώ

24/06/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΔΑ: 7Υ7ΖΟΞΨ0-Ε4Β) αρ.11/2014 Ανοιχτού Δημοσίου Μειοδοτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών για τη συντήρηση και βελτίωση της εγκατάστασης θέρμανσης στο κλειστό γυμναστήριο Σταυρούπολης των Εθνικών Αθλητικ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΔΑ: 7Υ7ΖΟΞΨ0-Ε4Β) αρ.11/2014 Ανοιχτού Δημοσίου Μειοδοτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών για τη συντήρηση και βελτίωση της εγκατάστασης θέρμανσης στο κλειστό γυμναστήριο Σταυρούπολης των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης” Δείτε εδώ

20/06/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΔΑ: ΨΜΗ3ΟΞΨ0-5ΙΑ) Ανοιχτού Δημοσίου Πλειοδοτικού διαγωνισμού παραχώρησης των εγκαταστάσεων των Ε.Α.Κ.Θ. για τοποθέτηση διαφημίσεων

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΔΑ: ΨΜΗ3ΟΞΨ0-5ΙΑ) Ανοιχτού Δημοσίου Πλειοδοτικού διαγωνισμού παραχώρησης των εγκαταστάσεων των Ε.Α.Κ.Θ. για τοποθέτηση διαφημίσεων Δείτε εδώ

11/06/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοιχτού Δημοσίου Μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια χημικών υλικών για τον καθαρισμό και την απολύμανση του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοιχτού Δημοσίου Μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια χημικών υλικών για τον καθαρισμό και την απολύμανση του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης Δείτε εδώ

11/06/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοιχτού Δημοσίου Μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Υποχλωριώδες Νάτριου 11-14% για τον καθαρισμό και την απολύμανση του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοιχτού Δημοσίου Μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Υποχλωριώδες Νάτριου 11-14% για τον καθαρισμό και την απολύμανση του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης Δείτε εδώ