13/03/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού Ανω των Ορίων για την παροχή υπηρεσιών ΦΥΛΑΞΗΣ των Εγκαταστάσεων των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού Ανω των Ορίων για την παροχή υπηρεσιών ΦΥΛΑΞΗΣ των Εγκαταστάσεων των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης Δείτε εδώ

24/02/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣ» Δείτε εδώ

17/02/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη συντήρηση των Κολυμβητικών Δεξαμενών των Ε.Α.Κ.Θ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη συντήρηση των Κολυμβητικών Δεξαμενών των Ε.Α.Κ.Θ. Δείτε εδώ

08/01/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεθνή Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ των Εγκαταστάσεων των Ε.Α.Κ.Θ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεθνή Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ των Εγκαταστάσεων των Ε.Α.Κ.Θ. … δείτε επίσης και το διευκρινιστικό εγγραφο σχετικά με την ισχύ των προσφορών …. καθώς και το διευκρινιστικό έγγραφο για τη διάρκεια ισχύς των προσφορών. Δείτε εδώ

03/12/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2ου Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Δημοσίου διαγωνισμού για την εκμίσθωση των κυλικείων του Αθλητικού Κέντρου Νεάπολης των Ε.Α.Κ.Θ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2ου Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Δημοσίου διαγωνισμού για την εκμίσθωση των κυλικείων του Αθλητικού Κέντρου Νεάπολης των Ε.Α.Κ.Θ. Δείτε εδώ

close