12/12/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη συντήρηση των Κολυμβητικών Δεξαμενών των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης (Ε.Α.Κ.Θ.)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη συντήρηση των Κολυμβητικών Δεξαμενών των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης (Ε.Α.Κ.Θ.)

ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή.

Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή.

23/10/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού Ανω των Ορίων για την παροχή υπηρεσιών ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού Ανω των Ορίων για την παροχή υπηρεσιών ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ TO ESPD

18/09/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού Ανω των Ορίων για την παροχή υπηρεσιών ΦΥΛΑΞΗΣ των Εγκαταστάσεων των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού Ανω των Ορίων για την παροχή υπηρεσιών ΦΥΛΑΞΗΣ των Εγκαταστάσεων των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης

05/10/2018 Δείτε εδώ τη διευκρίνιση για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς.

31/08/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2018 Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης, για την προμήθεια χημικών προϊόντων για τον καθαρισμό και την απολύμανση του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2018 Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης, για την προμήθεια χημικών προϊόντων για τον καθαρισμό και την απολύμανση του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών

25/07/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2018 Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση χώρων/καταστημάτων εμπορίας αθλητικών ειδών, στις εγκαταστάσεις των κολυμβητηρίων των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης (Ε.Α.Κ.Θ.)

25/07/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2018 Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση χώρων/καταστημάτων εμπορίας αθλητικών ειδών, στις εγκαταστάσεις των κολυμβητηρίων των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης (Ε.Α.Κ.Θ.)

Δείτε εδώ τη Διακήρυξη

Δείτε εδώ τη Διευκρίνηση της Διακήρυξης τη Διευκρίνηση σχετικά με τη Διακήρυξη 4/2018

close