21/12/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9/2017 Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη συντήρηση των Κολυμβητικών Δεξαμενών των Ε.Α.Κ.Θ.

 

21/12/2017 Διακήρυξη Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Δημοσίου διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του Ποσειδωνίου Αθλητικού Κέντρου των Ε.Α.Κ.Θ.

Διακήρυξη Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Δημοσίου διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του Ποσειδωνίου Αθλητικού Κέντρου των Ε.Α.Κ.Θ.

01/12/2017 Προμήθεια τεσσάρων (4) απινιδωτών και τεσσάρων (4) κουτιών ασφαλείας για τις εγκαταστάσεις των Ε.Α.Κ.Θ.

Προμήθεια τεσσάρων (4) απινιδωτών και τεσσάρων (4) κουτιών ασφαλείας για τις εγκαταστάσεις των Ε.Α.Κ.Θ.

01/12/2017 Ακύρωση της διενέργειας του πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου στις εγκαταστάσεις του Ποσειδωνίου Αθλητικού Κέντρου των Ε.Α.Κ.Θ.

01/12/2017 Ακύρωση της διενέργειας του πλειοδοτικού διαγωνισμού της 5ης Δεκεμβρίου 2017 της με αριθμ. 8/2017 διακήρυξης για την εκμίσθωση του κυλικείου στις εγκαταστάσεις του Ποσειδωνίου Αθλητικού Κέντρου των Ε.Α.Κ.Θ.

Δείτε εδώ την απόφαση της Ε.Δ. των Ε.Α.Κ.Θ.

10/11/2017 Διακήρυξη Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Δημοσίου διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του Ποσειδωνίου Αθλητικού Κέντρου των Ε.Α.Κ.Θ.

10/11/2017 Διακήρυξη Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Δημοσίου διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του Ποσειδωνίου Αθλητικού Κέντρου των Ε.Α.Κ.Θ.