Διαδικασία σύναψης σύμβασης για τη συντήρηση των κολυμβητικών δεξαμενών των Ε.Α.Κ.Θ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 2/2023  Ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης για τη συντήρηση των κολυμβητικών δεξαμενών των Ε.Α.Κ.Θ.