Διαγωνισμός συντήρησης των κολυμβητικών δεξαμενών των Ε.Α.Κ.Θ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2024

Ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης για τη συντήρηση των κολυμβητικών δεξαμενών των Ε.Α.Κ.Θ.