Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση του κυλικείου του Εθνικού Κολυμβητηρίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

του πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του Εθνικού Κολυμβητηρίου Θεσσαλονίκης