21/03/2018 Συμμετοχή των Ε.Α.Κ.Θ. στην 3η Διεθνή Έκθεση Αθλητισμού Sportexpo 2018

21/03/2018

Συμμετοχή των Ε.Α.Κ.Θ. στην 3η Διεθνή Έκθεση Αθλητισμού Sportexpo 2018, από τις 29/03/2018 έως τις 31/03/2018.

Δείτε εδώ την Απόφαση της Ε.Δ. των Ε.Α.Κ.Θ.