21/09/2018 Απόφαση της Ε.Δ. των Ε.Α.Κ.Θ. για τις ώρες κοινού στα κολυμβητήρια

21/09/2018

Δείτε εδώ τη με αριθμ. 25η/19-09-2018 Απόφαση (θέμα: 12ο) της Ε.Δ. των Ε.Α.Κ.Θ., σχετικά με τη διατήρηση του διευρυμένου ωραρίου για τα κολυμβητήρια των Ε.Α.Κ.Θ. (Εθνικό, Ποσειδώνιο και Νεάπολης) και συγκεκριμένα για τις ώρες 10:00 - 17:00, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι πολίτες που επιθυμούν να κάνουν χρήση των κολυμβητηρίων του φορέα μας.