22-10-2019 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΑΚΘ ΜΕ ΤΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ

22-10-2019 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ :

ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ  ΝΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΑΚΘ ΜΕ ΤΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ