ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2020
Συνοπτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση των κολυμβητικών δεξαμενών των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης (Ε.Α.Κ.Θ.).