ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 11.03.2020 ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ.

Η Ε.Δ. αφού έλαβε υπόψη της:
1. Την υπ΄αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/128853/5008/2307 : εγκύκλιος για: ανώτατο όριο 60 ατόμων στους αγωνιστικούς χώρους…».
2. Την Κ.Υ.Α.: Φ.Ε.Κ. Β΄782/10-03-2020.
3. Την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των εγκαταστάσεων των Ε.Α.Κ.Θ.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

1. Την απαγόρευση παρουσίας κοινού και ανεξάρτητων αθλουμένων σε όλες τις εγκαταστάσεις των Ε.Α.Κ.Θ.
2. Την εφαρμογή της Κ.Υ.Α.: Φ.Ε.Κ. Β΄782/10-03-2020, ως προς το ανώτατο όριο της παρουσίας των 60 ατόμων στους ανοικτούς και κλειστούς αγωνιστικούς χώρους και στα κολυμβητήρια.
3. Οι εγκαταστάσεις του υπογείου χώρου άθλησης του Αλεξανδρείου Αθλητικού Μελάθρου Θεσσαλονίκης θα παραμείνουν κλειστές από 12/03/2020 -15/03/2020, ωσότου οριστεί κοινό πρόγραμμα με όλους τους χρήστες, ώστε να εξασφαλιστεί ότι, θα βρίσκονται λιγότερα από 60 άτομα ανά πάσα στιγμή στον χώρο άθλησης.
4. Στη Μίκρα στο σπίτι της γυμναστικής- γυμναστήριο «Ι. Μελισσανίδης»- θα εφαρμοστούν όσα αναφέρονται στην απόφαση της Ε.Γ.Ο.
5. Για τα κολυμβητήρια των Ε.Α.Κ.Θ. θα ισχύσουν τα ακόλουθα:
• Θα παραμείνουν κλειστές οι μικρές πισίνες εκμάθησης.
• Θα προπονούνται μόνο τα αγωνιστικά και προ αγωνιστικά τμήματα.
• Τα Σαββατοκύριακα θα είναι κλειστές όλες οι πισίνες για να πραγματοποιείται η απαραίτητη καθαριότητα των εγκαταστάσεων. Εξαιρούνται οι επίσημοι και προγραμματισμένοι αγώνες της Κ.Ο.Ε.
Η εφαρμογή των ανωτέρω θα ισχύσει από 12/03/2020. Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή τους, δεδομένου ότι, η προστασία της δημόσιας υγείας προέχει στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

 


Η Επιτροπή Διοίκησης
των Ε.Α.Κ.Θ.