31.07.2020 Ενημερωτικό σημείωμα για την παραχώρηση χρήσης των εγκαταστάσεων των Ε.Α.Κ.Θ. ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου 2020 – 2021

ΘΕΜΑ: Ενημερωτικό σημείωμα για την παραχώρηση χρήσης των εγκαταστάσεων των Ε.Α.Κ.Θ. ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου 2020 – 2021.

 

Κατόπιν του υπ΄ αριθ. 25ης/28-07-2020, θέμα 5ο, απόσπασμα πράξης της Ε.Δ., καλούνται όλα τα σωματεία που ενδιαφέρονται για παραχώρηση χρήσης ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου 2020-2021, να αποστείλουν σχετικό αίτημα αποκλειστικά έως τις 18/08/2020.

Εν συνεχεία, τα ενδιαφερόμενα σωματεία θα κληθούν έως τις 25/08/2020 να υπογράψουν τα σχετικά ιδιωτικά συμφωνητικά χρήσης για τη νέα αγωνιστική περίοδο προκειμένου να εκπονηθεί το ετήσιο πρόγραμμα προπονήσεων και αγώνων των Ε.Α.Κ.Θ.

Βασική  προϋπόθεση για την παραχώρηση χρήσης και την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού, είναι τόσο ο οικονομικός διακανονισμός τυχόν οφειλών παρελθόντων ετών, όσο και η κατάθεση της αθλητικής αναγνώρισης του κάθε σωματείου ή η προεγγραφή του στο μητρώο αθλητικών σωματείων της Γ.Γ.Α.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Δ. ΤΩΝ Ε.Α.Κ.Θ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ