ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σχετικά με το θέμα που προέκυψε με τη λειτουργία του Ποσειδωνίου και του Εθνικού κολυμβητηρίου των Ε.Α.Κ.Θ., η Ε.Δ. επιθυμεί να διευκρινίσει ότι:

1. Το Ποσειδώνιο κολυμβητήριο έχει προσωρινή άδεια λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης , από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης,(Α.Δ.Α.: ΒΙΕΛΟΡ1Υ-ΝΕΩ), που εκδόθηκε στις 26/02/2014 και ισχύει μέχρι τις 30/06/2014.

2. Το Εθνικό κολυμβητήριο έχει προσωρινή άδεια λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, (Α.Δ.Α.: ΒΙΦΙΟΡ1Υ-ΨΑΑ), που εκδόθηκε στις 30/04/2014 και ισχύει μέχρι τις 30/06/2014.

3. Για τους ανωτέρω χώρους έχουν εκδοθεί τα υπ΄αριθ. πρωτ.: 5816/Φ.700.5, ΧΠΕ 2218/10-04-2014 για το Εθνικό κολυμβητήριο & 3541/φ.700.5/ΧΠ.Ε.684/04-03-2014 για το Ποσειδώνιο κολυμβητήριο, πιστοποιητικά πυρασφάλειας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

4. Για το θέμα της αδειοδότησης των κολυμβητικών δεξαμενών, τα Ε.Α.Κ.Θ. έχουν ζητήσει παράταση από το Δήμο Θεσσαλονίκης μέχρι 30/06/2014, με το από 04/03/2014 υπ΄ αριθ. Φ7/398 έγγραφό μας, χωρίς να υπάρξει απάντηση. Επίσης, έχει κατατεθεί αίτηση για την έκδοση νέων αδειών λειτουργίας. Αντ΄ αυτών σήμερα κοινοποιήθηκε από το Δήμο Θεσσαλονίκης το υπ΄αριθ. Φ7/934/15-04-2014 εισερχόμενο έγγραφο, όπου επισημαίνεται ότι απαιτείται νέα άδεια λειτουργίας και σε διαφορετική περίπτωση η λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών είναι παράνομη.

5. Τηρούνται, οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας (προσωπικό εποπτείας, έλεγχος ποιότητας νερού σε συνεργασία με το Α.Π.Θ. κ.λ.π.).

Ως εκ τούτου, δεν προκύπτουν θέματα ασφαλούς χρήσης των εγκαταστάσεων, παρά μόνο γραφειοκρατικά ζητήματα για τα οποία γίνεται από την Ε.Δ. των Ε.Α.Κ.Θ. προσπάθεια επίλυσης προκειμένου να επαναλειτουργήσουν άμεσα οι εγκαταστάσεις.

Τέλος, επισημαίνουμε ότι η προσωρινή άδεια λειτουργίας χορηγείται προκειμένου στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την οριστική αδειοδότηση των εγκαταστάσεων, οι οποίες σημειωτέον έχουν κατασκευαστεί πριν από περίπου 35 και 40 χρόνια αντίστοιχα.

Ε.Α.Κ.Θ. © 2016 • Privacy Policy