ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (08-07-2016): ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 20/07/2016 ΕΩΣ 20/09/2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 07/07/2016

ΘΕΜΑ 16ο: ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 20/07/2016 ΕΩΣ 20/09/2016.

Η Ε.Δ. των Ε.Α.Κ.Θ. αφού έλαβε υπόψη της:

Την εισήγηση του Προέδρου που αφορά την δωρεάν παραχώρηση των κολυμβητικών δεξαμενών των Ε.Α.Κ.Θ. κατά τις ώρες κοινού κατά τη θερινή περίοδο που υπολείπεται.

Τις ευρύτερες δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βιώνει ο κόσμος.

Την διευκόλυνση του κοινού κατά τους θερινούς μήνες.

Την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των εγκαταστάσεων των Ε.Α.Κ.Θ.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την δωρεάν χρήση των κολυμβητικών δεξαμενών των Ε.Α.Κ.Θ. και στα τρία κολυμβητήρια- Εθνικό, Ποσειδώνιο και Νεάπολης- για το διάστημα από 20/07/2016 έως 20/09/2016 για το κοινό. Οι λουόμενοι είναι ωστόσο υποχρεωμένοι να τηρούν τους κανόνες λειτουργίας των κολυμβητηρίων καθώς και όλες τις σχετικές διαδικασίες που απαιτούνται (ιατρικές εξετάσεις, κ.ά.) για την ασφαλή είσοδό τους στον χώρο των κολυμβητηρίων.

Για τις ακριβείς ημερομηνίες που τα κολυμβητήρια των Ε.Α.Κ.Θ. – Εθνικό, Ποσειδώνιο και Νεάπολης- θα παραμείνουν κλειστά λόγω εργασιών συντήρησης, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν με ανακοινώσεις που θα αναρτηθούν εγκαίρως στα κατά τόπους κολυμβητήρια.

Θεσσαλονίκη 07/07/2016

Διαβάστε την ανακοίνωση

Ε.Α.Κ.Θ. © 2016 • Privacy Policy