ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 1 /2022 Ανοιχτού Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση χώρου στο Ποσειδώνιο Αθλητικό Κέντρο για διαμόρφωση και χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 1 /2022

Ανοιχτού Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση χώρου στο Ποσειδώνιο Αθλητικό Κέντρο για διαμόρφωση και χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων