06/07/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018 - 2019

06/07/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018 - 2019

Δείτε εδώ την ανακοίνωση της Ε.Δ. των Ε.Α.Κ.Θ.