ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Ε.Δ. ΤΩΝ Ε.Α.Κ.Θ. 2017-2019

Ενόψει της λήξης της θητείας της Επιτροπής Διοίκησης  Ε.Α.Κ.Θ., το παρόν ενημερωτικό σημείωμα αποτελεί ουσιαστικά αφενός τον απολογισμό της απερχόμενης Διοίκησης των ΕΑΚ Θεσσαλονίκης και αφετέρου την παρακαταθήκη στις επόμενες Διοικήσεις, οι οποίες, αν θελήσουν να ασχοληθούν με διαφάνεια, θάρρος και πρόγραμμα, μπορούν άμεσα να ολοκληρώσουν μια σειρά ώριμων έργων, που τα έχουμε φτάσει σχεδόν σε φάση υλοποίησης αλλά και να διατηρήσουν τον δημόσιο χαρακτήρα των εγκαταστάσεων.

Εδώ μπορείτε να δείτε τον απολογισμό της Επιτροπής Διοίκησης των Ε.Α.Κ.Θ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Ε.Δ. Ε.Α.Κ.Θ.