ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ :

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΆ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.