ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΥΦΛΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ :  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΥΦΛΩΝ