Σε συνέχεια προηγούμενων δελτίων τύπου σχετικά με το θέμα που προέκυψε με τη λειτουργία του Ποσειδωνίου και του Εθνικού κολυμβητηρίου των Ε.Α.Κ.Θ., σας ενημερώνουμε ότι:

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Ι. Μπουτάρης συσκέπτεται για το θέμα με αναρμόδιους, έχει λανθασμένη πληροφόρηση και λαμβάνει λανθασμένες αποφάσεις.

Όπως διαβάσαμε σε σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ στις 16/5/2014 «Χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα έγινε στο δημαρχείο συνάντηση φορέων του υγρού στίβου με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Γιάννη Μπουτάρη, σχετικά με σφράγισμα των κολυμβητηρίων. Το παρών έδωσαν οι πρόεδροι της περιφερειακής επιτροπής κολύμβησης Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος Παπαλιάς και της περιφερειακής επιτροπής υδατοσφαίρισης Μακεδονίας, Γιάννης Ελευθεριάδης και ο γενικός γραμματέας του δήμου ….».

Πληροφορούμε τον κ. Δήμαρχο ότι:

1) Ο μόνος αρμόδιος φορέας για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων του Ποσειδωνίου και του Εθνικού κολυμβητηρίου είναι το ΝΠΔΔ Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης (Ε.Α.Κ.Θ. / ΦΕΚ 180/Α/22-08-2011, Ν. 4002/2011) και αρμόδια πρόσωπα η Επιτροπή Διοίκησής του (ΦΕΚ 205/09-05-2013 τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ, όπου δημοσιεύτηκε η με αριθμό 10470/24-04-2013 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού).

2) Η περιφερειακή επιτροπή κολύμβησης Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και η περιφερειακή επιτροπή υδατοσφαίρισης Μακεδονίας με τις οποίες συνομίλησε δεν έχουν νομική υπόσταση, αφού όπως αναφέρει το καταστατικό της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, στο άρθρο 2, παράγραφος 5 «……. η Ομοσπονδία, για την υποβοήθηση και ανάπτυξη των αθλημάτων της, μπορεί να συστήνει και να λειτουργεί Τοπικές Επιτροπές (Τ.Ε.), που αποτελούνται από εκπροσώπους σωματείων-μελών της, σύμφωνα με όσα ειδικότερα προβλέπονται στον Ειδικό Κανονισμό της Ομοσπονδίας. Οι Τοπικές Επιτροπές δεν έχουν νομική προσωπικότητα και οι ενέργειες ή οι αποφάσεις τους υπόκεινται στην έγκριση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.».

3) Εάν δεν του αρέσει η Ε.Δ. των Ε.Α.Κ.Θ. και δεν θέλει να συνομιλήσει μαζί της, (γιατί άραγε;), τον πληροφορούμε ότι στη Θεσσαλονίκη, κοντά στο δημαρχείο, στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρο, εδρεύει κλιμάκιο μηχανικών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, το οποίο υπάγεται απευθείας στη Γ.Γ.Α., στο οποίο επίσης μπορούσε να απευθυνθεί.

Ρωτούμε επίσης τον κ. Δήμαρχο:

1) Όπως προκύπτει από το δημοσίευμα ουδείς από τους συμμετέχοντες στη σύσκεψη ήταν νομικός ή μηχανικός. Άρα τι συζητούσαν;

2) Θα απαντήσει ο δήμος Θεσσαλονίκης όπως έχει υποχρέωση και από τον κώδικα διοικητικής διαδικασίας, στα υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ2/938/14-05-2014 και Φ1/970/16-05-2014 έγγραφα των Ε.Α.Κ.Θ., για να μάθουμε επιτέλους τις απόψεις του δήμου Θεσσαλονίκης για το νομικό μέρος της υπόθεσης;

3) Ρώτησαν οι υπηρεσίες του δήμου Θεσσαλονίκης πως έχουν χειριστεί το θέμα άλλοι δήμοι σε όλη την Ελλάδα και αν υπάρχουν άλλες εγκαταστάσεις που λειτουργούν χωρίς πρόβλημα με το καθεστώς της συγκεκριμένης ΚΥΑ;

4) Τι εξήγηση έχει για το ότι δεν κάλεσε τον μόνο θεσμοθετημένο και αρμόδιο φορέα – τα Ε.Α.Κ.Θ. – για να αναζητηθεί λύση στο θέμα και ξεκίνησε μια ανούσια, χωρίς λόγο και επιβλαβή «αντιπαράθεση»; Ποιος τον παρέσυρε άραγε και τι σκοπούς εξυπηρετούσε αυτός ο αποπροσανατολισμός;

Στη συνέχεια του δημοσιεύματος αναφέρεται ότι «…… ο κ. Μπουτάρης επανέλαβε στους συνομιλητές του ότι εγκαίρως ο δήμος είχε εγγράφως ζητήσει την έκδοση νέων αδειών λειτουργίας, ώστε η λειτουργία των δεξαμενών να μην καταστεί παράνομη.». Παρακαλούμε τον κ. Μπουτάρη να δώσει στη δημοσιότητα όποια έγγραφα έχει, γιατί το επίμαχο έγγραφο έχει ημερομηνία του δήμου 6/5/2014 (αρ. πρωτ. δήμου 9586/34756/06-05-2014) και κοινοποιήθηκε στα Ε.Α.Κ.Θ. στις 15/5/2014 (Φ7/934). Αυτό εννοεί, όταν λέει έγκαιρα; Το έγγραφο που στάλθηκε την ίδια μέρα που αναγκαστικά έκλεισαν τα κολυμβητήρια μετά την αποστολή του εν λόγω εγγράφου;

Επιπροσθέτως, την Παρασκευή 16/5/2014 τα Ε.Α.Κ.Θ. παρέλαβαν και τις Εκθέσεις Υγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και για τα δύο κολυμβητήρια (Ποσειδώνιο και Εθνικό – αρ. πρωτ. Π.Υ.: 5288 και 5289), οι οποίες αναφέρουν.

«Γίνεται ανακυκλοφορία και απολύμανση του νερού σύμφωνα με τους όρους της ισχύουσας Υγειονομικής Διάταξης για τη λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών (Γ1/443/73 Υγειον. Διάταξη όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Γ4/1150/78 Υγ. Διάταξη). Έγιναν επιτόπιες μετρήσεις του pH και του υπολειμματικού χλωρίου, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν εντός των προβλεπόμενων σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη ορίων.

Γίνονται μικροβιολογικές εξετάσεις του νερού κάθε εβδομάδα, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία. Επεδείχθη ο φάκελος και ελέγχθησαν τα αποτελέσματα των αναλύσεων του τελευταίου εξαμήνου, τα οποία ήταν εντός των ορίων.

Υπάρχουν επαρκή μέσα διάσωσης (κυκλικά σωσίβια και ράβδοι).

Υπάρχουν γραπτές οδηγίες προς τους λουόμενους για τη σωστή χρήση των εγκαταστάσεων.

Προσκομίστηκε ιδιωτικό συμφωνητικό με Ναυαγοσωστική εταιρεία και βεβαίωση της Ναυαγοσωστικής για κάλυψη των αναγκών των κολυμβητηρίων σε προσωπικό ασφαλείας από την εταιρεία.».

Για την ολοκληρωμένη ενημέρωση του αθλητικού κόσμου παραθέτουμε αυτούσια την τελευταία επιστολή που στείλαμε χθες (16/5/2014) στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου και στον ίδιο τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης.

«ΠΡΟΣ

ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Βασ. Γεωργίου 1Α – 546 40 Θεσσαλονίκη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Δήμαρχο Θεσσαλονίκης

κ. Ιωάννη Μπουτάρη Κατεπείγον

Θέμα: Άδεια λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών ΕΘΝΙΚΟΥ και ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 9586/34756/06-05-2014 έγγραφό σας

Εκδόθηκαν – και σας έχουμε δις προσκομίσει – η με αρ. πρωτ. 15594/27-02-2014 Προσωρινή Άδεια Λειτουργίας Αθλητικής Εγκατάστασης ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟY ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟY καθώς και η με αρ. πρωτ. 34305/07-05-2014 Προσωρινή Άδεια Λειτουργίας Αθλητικής Εγκατάστασης ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ν.Π. Θεσσαλονίκης με τις οποίες εγκρίθηκε η λειτουργία των κολυμβητηρίων έως 30-06-2014, προκειμένου έως την ημερομηνία αυτή η αθλητική εγκατάσταση να εφοδιασθεί με πιστοποιητικό πυρασφάλειας και άδεια κολυμβητικής δεξαμενής. Οι αδειοδοτήσεις αυτές χορηγήθηκαν, όπως ρητά αναφέρεται στο σώμα αυτών, για τα ακόλουθα αθλήματα: Κολύμβηση και Υδατοσφαίριση και για τα ακόλουθα είδη δραστηριοτήτων κατά άθλημα: Αγώνες και Προπονήσεις.

Οι ως άνω άδειες εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή της ΚΥΑ ΤΥ-Δ/Φ550/οικ.38637 (ΦΕΚ 3317/27-12-2013), σύμφωνα με την οποία «2. Για τις υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση της παρούσας αθλητικές εγκαταστάσεις, δεν θα ζητούνται από την επιτροπή τα υπ’ αριθμ. α, β, και γ δικαιολογητικά μέχρι τις 30 Ιουνίου 2014, για να δοθεί η δυνατότητα στους αρμόδιους φορείς να συμμορφωθούν με τις ως άνω διατάξεις». Ως δικαιολογητικό της περ. γ ορίζεται «προκειμένου περί κολυμβητηρίων, την άδεια λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής, με βάση την εγκύκλιο Υ2/81301/01/14.2.2003 του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας». Περαιτέρω η ίδια ΚΥΑ προβλέπει ότι «4. Μέχρι την έκδοση των αδειών λειτουργίας κατά τους όρους και τη διαδικασία της παρούσας Κ.Υ.Α. εξακολουθούν να ισχύουν οι υφιστάμενες άδειες, η ισχύς των οποίων παρατείνεται έως 30 Ιουνίου 2014. ..».

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, παρά το ότι υφίσταται η ως άνω ρητή νομοθετική πρόβλεψη και παρότι έχει χορηγηθεί η ως άνω προσωρινή αδειοδότηση έως 30-06-2014, με τη ρητή αναφορά στην ΚΥΑ ΤΥ-Δ/Φ550/οικ.38637, παρά το ότι αντίκειται όχι μόνο στο νόμο αλλά πλέον και στη λογική να χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων για τα αθλήματα κολύμβηση και υδατοσφαίριση με προθεσμία έκδοσης άδειας κολυμβητικών δεξαμενών αλλά οι κολυμβητικές δεξαμενές να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν νομίμως με το επιχείρημα ότι «δεν έχουν άδεια», εξακολουθεί και προβάλει παρανόμως ότι απαιτείται και προ της 30-06-2014 να υπάρχει άδεια λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών για τη χρήση των δεξαμενών για αγώνες και προπονήσεις.

Με βάση αυτήν την παρά το νόμω ερμηνεία και απαίτηση κοινοποιήθηκε στα ΕΑΚΘ την 15-05-2014 το με αρ. πρωτ. 9586/34756/06-05-2014 έγγραφο του Δήμου Θεσσαλονίκης – χωρίς να κληθούμε ούτε πριν ούτε μετά την έκδοση και κοινοποίησή του στη διατύπωση των απόψεών μας – το οποίο προκάλεσε την απόφαση άμεσης διακοπής λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς απειλείτο με βάση αυτό η καταγραφή παράβασης στο Κολυμβητήριο του ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟY ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟY και του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ, με όλες τις νόμιμες συνέπειες (σφράγιση των εγκαταστάσεων, υποβολή μηνύσεων και με αυτόφωρη διαδικασία κατά μελών της Επιτροπής Διοίκησης κλπ).

Ωστόσο, επειδή χωρίς νόμιμο έρεισμα ο Δήμος Θεσσαλονίκης προβάλει ως παράνομη τη λειτουργία των δύο κολυμβητηρίων παρά την ύπαρξη αδειοδότησης αθλητικών εγκαταστάσεων, με αποτέλεσμα τη διακοπή της λειτουργίας τους και τη ματαίωση όλης της σημαντικής δραστηριότητας στα κολυμβητήρια (προγραμματισμένοι διεθνείς αγώνες, προπονήσεις ακαδημιών κλπ) και καθώς υπάρχουν προγραμματισμένοι αγώνες για αύριο 16-05-2014 στο Εθνικό Κολυμβητήριο, που παραμένει ακόμη και σήμερα κλειστό,

ΖΗΤΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Α. Την ανάκληση του με αρ. πρωτ. 9586/34756/06-05-2014 εγγράφου σας.

Β. Την έγγραφη βεβαίωση ότι για τη νόμιμη λειτουργία του ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟY ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟY και του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ, δεν απαιτείται έως 30-06-2014 άδεια λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών.»

Τελικά ποιος θέλει κλειστά τα κολυμβητήρια της Θεσσαλονίκης και μάλιστα χωρίς ουσιαστικό λόγο;

Θα απαντήσει άραγε ο δήμαρχος;;

Ε.Α.Κ.Θ. © 2016 • Privacy Policy