Η Ε.Δ. των Ε.Α.Κ.Θ. με απόφασή της στην 31η/31-10-2014 συνεδρίασή της, ενέκρινε την έκδοση κάρτας μηνιαίας συνδρομής για όλα τα κολυμβητήρια των Ε.Α.Κ.Θ. Η μηνιαία συνδρομή ανέρχεται στο ποσό των 25,00 ευρώ για τον κάθε αθλούμενο. Για τους μαθητές και σπουδαστές το ποσό της μηνιαίας κάρτας θα ανέρχεται στο ποσό των 10,00 ευρώ μηνιαίως. Επίσης, θα εκδίδεται και ετήσια κάρτα το π0σό της οποίας για τους αθλούμενους θα ανέρχεται στο ποσό των 200,00 ευρώ ετησίως ενώ για τους μαθητές και σπουδαστές θα ανέρχεται στο ποσό των 100,00 ευρώ ετησίως. Για την έκδοση της κάρτας θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να προσκομίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά δηλ. ιατρική βεβαίωση από παθολόγο ή καρδιολόγο, αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και μία φωτογραφία στα γραφεία διοίκησης των Ε.Α.Κ.Θ. Τα χρήματα για την συνδρομή των καρτών θα εισπράτονται από την οικονομική υπηρεσία των Ε.Α.Κ.Θ.

Ε.Α.Κ.Θ. © 2016 • Privacy Policy