Η Επιτροπή Διοίκησης των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης (Ε.Α.Κ.Θ.), με απόφασή της από την 7η συνεδρίαση, θέμα 17ο, ανακοινώνει ότι, η προσέλευση των αθλουμένων κατά τις ώρες κοινού σε όλες τις εγκαταστάσεις των Ε.Α.Κ.Θ. σε άτομα που διαθέτουν κάρτα αλληλεγγύης θα είναι δωρεάν. Απαραίτητη προϋπόθεση θα είναι η επίδειξη της κάρτας στους υπαλλήλους των εγκαταστάσεων. Ειδικά για τα κολυμβητήρια εκτός από την επίδειξη της κάρτας είναι απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από παθολόγο ή καρδιολόγο και δερματολόγο.

Από την Ε.Δ. των Ε.Α.Κ.Θ.

Ε.Α.Κ.Θ. © 2016 • Privacy Policy