ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για Ανάγκες Καθαριότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΙΤΗΣΗ

Υποβολή αιτήσεων: από 05/09/2017 έως και 14/09/2017

Ε.Α.Κ.Θ. © 2016 • Privacy Policy