17/05/2014 Δελτίο Τύπου

Σε συνέχεια προηγούμενων δελτίων τύπου σχετικά με το θέμα που προέκυψε με τη λειτουργία του Ποσειδωνίου και του Εθνικού κολυμβητηρίου των Ε.Α.Κ.Θ., σας ενημερώνουμε ότι:

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Ι. Μπουτάρης συσκέπτεται για το θέμα με αναρμόδιους, έχει λανθασμένη πληροφόρηση και λαμβάνει λανθασμένες αποφάσεις.

Όπως διαβάσαμε σε σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ στις 16/5/2014 «Χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα έγινε στο δημαρχείο συνάντηση φορέων του υγρού στίβου με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Γιάννη Μπουτάρη, σχετικά με σφράγισμα των κολυμβητηρίων. Το παρών έδωσαν οι πρόεδροι της περιφερειακής επιτροπής κολύμβησης Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος Παπαλιάς και της περιφερειακής επιτροπής υδατοσφαίρισης Μακεδονίας, Γιάννης Ελευθεριάδης και ο γενικός γραμματέας του δήμου ….».

Πληροφορούμε τον κ. Δήμαρχο ότι:

1) Ο μόνος αρμόδιος φορέας για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων του Ποσειδωνίου και του Εθνικού κολυμβητηρίου είναι το ΝΠΔΔ Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης (Ε.Α.Κ.Θ. / ΦΕΚ 180/Α/22-08-2011, Ν. 4002/2011) και αρμόδια πρόσωπα η Επιτροπή Διοίκησής του (ΦΕΚ 205/09-05-2013 τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ, όπου δημοσιεύτηκε η με αριθμό 10470/24-04-2013 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού).

2) Η περιφερειακή επιτροπή κολύμβησης Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και η περιφερειακή επιτροπή υδατοσφαίρισης Μακεδονίας με τις οποίες συνομίλησε δεν έχουν νομική υπόσταση, αφού όπως αναφέρει το καταστατικό της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, στο άρθρο 2, παράγραφος 5 «……. η Ομοσπονδία, για την υποβοήθηση και ανάπτυξη των αθλημάτων της, μπορεί να συστήνει και να λειτουργεί Τοπικές Επιτροπές (Τ.Ε.), που αποτελούνται από εκπροσώπους σωματείων-μελών της, σύμφωνα με όσα ειδικότερα προβλέπονται στον Ειδικό Κανονισμό της Ομοσπονδίας. Οι Τοπικές Επιτροπές δεν έχουν νομική προσωπικότητα και οι ενέργειες ή οι αποφάσεις τους υπόκεινται στην έγκριση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.».

3) Εάν δεν του αρέσει η Ε.Δ. των Ε.Α.Κ.Θ. και δεν θέλει να συνομιλήσει μαζί της, (γιατί άραγε;), τον πληροφορούμε ότι στη Θεσσαλονίκη, κοντά στο δημαρχείο, στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρο, εδρεύει κλιμάκιο μηχανικών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, το οποίο υπάγεται απευθείας στη Γ.Γ.Α., στο οποίο επίσης μπορούσε να απευθυνθεί.

Ρωτούμε επίσης τον κ. Δήμαρχο:

1) Όπως προκύπτει από το δημοσίευμα ουδείς από τους συμμετέχοντες στη σύσκεψη ήταν νομικός ή μηχανικός. Άρα τι συζητούσαν;

2) Θα απαντήσει ο δήμος Θεσσαλονίκης όπως έχει υποχρέωση και από τον κώδικα διοικητικής διαδικασίας, στα υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ2/938/14-05-2014 και Φ1/970/16-05-2014 έγγραφα των Ε.Α.Κ.Θ., για να μάθουμε επιτέλους τις απόψεις του δήμου Θεσσαλονίκης για το νομικό μέρος της υπόθεσης;

3) Ρώτησαν οι υπηρεσίες του δήμου Θεσσαλονίκης πως έχουν χειριστεί το θέμα άλλοι δήμοι σε όλη την Ελλάδα και αν υπάρχουν άλλες εγκαταστάσεις που λειτουργούν χωρίς πρόβλημα με το καθεστώς της συγκεκριμένης ΚΥΑ;

4) Τι εξήγηση έχει για το ότι δεν κάλεσε τον μόνο θεσμοθετημένο και αρμόδιο φορέα – τα Ε.Α.Κ.Θ. – για να αναζητηθεί λύση στο θέμα και ξεκίνησε μια ανούσια, χωρίς λόγο και επιβλαβή «αντιπαράθεση»; Ποιος τον παρέσυρε άραγε και τι σκοπούς εξυπηρετούσε αυτός ο αποπροσανατολισμός;

Στη συνέχεια του δημοσιεύματος αναφέρεται ότι «…… ο κ. Μπουτάρης επανέλαβε στους συνομιλητές του ότι εγκαίρως ο δήμος είχε εγγράφως ζητήσει την έκδοση νέων αδειών λειτουργίας, ώστε η λειτουργία των δεξαμενών να μην καταστεί παράνομη.». Παρακαλούμε τον κ. Μπουτάρη να δώσει στη δημοσιότητα όποια έγγραφα έχει, γιατί το επίμαχο έγγραφο έχει ημερομηνία του δήμου 6/5/2014 (αρ. πρωτ. δήμου 9586/34756/06-05-2014) και κοινοποιήθηκε στα Ε.Α.Κ.Θ. στις 15/5/2014 (Φ7/934). Αυτό εννοεί, όταν λέει έγκαιρα; Το έγγραφο που στάλθηκε την ίδια μέρα που αναγκαστικά έκλεισαν τα κολυμβητήρια μετά την αποστολή του εν λόγω εγγράφου;

Επιπροσθέτως, την Παρασκευή 16/5/2014 τα Ε.Α.Κ.Θ. παρέλαβαν και τις Εκθέσεις Υγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και για τα δύο κολυμβητήρια (Ποσειδώνιο και Εθνικό – αρ. πρωτ. Π.Υ.: 5288 και 5289), οι οποίες αναφέρουν.

«Γίνεται ανακυκλοφορία και απολύμανση του νερού σύμφωνα με τους όρους της ισχύουσας Υγειονομικής Διάταξης για τη λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών (Γ1/443/73 Υγειον. Διάταξη όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Γ4/1150/78 Υγ. Διάταξη). Έγιναν επιτόπιες μετρήσεις του pH και του υπολειμματικού χλωρίου, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν εντός των προβλεπόμενων σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη ορίων.

Γίνονται μικροβιολογικές εξετάσεις του νερού κάθε εβδομάδα, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία. Επεδείχθη ο φάκελος και ελέγχθησαν τα αποτελέσματα των αναλύσεων του τελευταίου εξαμήνου, τα οποία ήταν εντός των ορίων.

Υπάρχουν επαρκή μέσα διάσωσης (κυκλικά σωσίβια και ράβδοι).

Υπάρχουν γραπτές οδηγίες προς τους λουόμενους για τη σωστή χρήση των εγκαταστάσεων.

Προσκομίστηκε ιδιωτικό συμφωνητικό με Ναυαγοσωστική εταιρεία και βεβαίωση της Ναυαγοσωστικής για κάλυψη των αναγκών των κολυμβητηρίων σε προσωπικό ασφαλείας από την εταιρεία.».

Για την ολοκληρωμένη ενημέρωση του αθλητικού κόσμου παραθέτουμε αυτούσια την τελευταία επιστολή που στείλαμε χθες (16/5/2014) στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου και στον ίδιο τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης.

«ΠΡΟΣ

ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Βασ. Γεωργίου 1Α – 546 40 Θεσσαλονίκη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Δήμαρχο Θεσσαλονίκης

κ. Ιωάννη Μπουτάρη Κατεπείγον

Θέμα: Άδεια λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών ΕΘΝΙΚΟΥ και ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 9586/34756/06-05-2014 έγγραφό σας

Εκδόθηκαν – και σας έχουμε δις προσκομίσει – η με αρ. πρωτ. 15594/27-02-2014 Προσωρινή Άδεια Λειτουργίας Αθλητικής Εγκατάστασης ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟY ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟY καθώς και η με αρ. πρωτ. 34305/07-05-2014 Προσωρινή Άδεια Λειτουργίας Αθλητικής Εγκατάστασης ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ν.Π. Θεσσαλονίκης με τις οποίες εγκρίθηκε η λειτουργία των κολυμβητηρίων έως 30-06-2014, προκειμένου έως την ημερομηνία αυτή η αθλητική εγκατάσταση να εφοδιασθεί με πιστοποιητικό πυρασφάλειας και άδεια κολυμβητικής δεξαμενής. Οι αδειοδοτήσεις αυτές χορηγήθηκαν, όπως ρητά αναφέρεται στο σώμα αυτών, για τα ακόλουθα αθλήματα: Κολύμβηση και Υδατοσφαίριση και για τα ακόλουθα είδη δραστηριοτήτων κατά άθλημα: Αγώνες και Προπονήσεις.

Οι ως άνω άδειες εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή της ΚΥΑ ΤΥ-Δ/Φ550/οικ.38637 (ΦΕΚ 3317/27-12-2013), σύμφωνα με την οποία «2. Για τις υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση της παρούσας αθλητικές εγκαταστάσεις, δεν θα ζητούνται από την επιτροπή τα υπ’ αριθμ. α, β, και γ δικαιολογητικά μέχρι τις 30 Ιουνίου 2014, για να δοθεί η δυνατότητα στους αρμόδιους φορείς να συμμορφωθούν με τις ως άνω διατάξεις». Ως δικαιολογητικό της περ. γ ορίζεται «προκειμένου περί κολυμβητηρίων, την άδεια λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής, με βάση την εγκύκλιο Υ2/81301/01/14.2.2003 του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας». Περαιτέρω η ίδια ΚΥΑ προβλέπει ότι «4. Μέχρι την έκδοση των αδειών λειτουργίας κατά τους όρους και τη διαδικασία της παρούσας Κ.Υ.Α. εξακολουθούν να ισχύουν οι υφιστάμενες άδειες, η ισχύς των οποίων παρατείνεται έως 30 Ιουνίου 2014. ..».

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, παρά το ότι υφίσταται η ως άνω ρητή νομοθετική πρόβλεψη και παρότι έχει χορηγηθεί η ως άνω προσωρινή αδειοδότηση έως 30-06-2014, με τη ρητή αναφορά στην ΚΥΑ ΤΥ-Δ/Φ550/οικ.38637, παρά το ότι αντίκειται όχι μόνο στο νόμο αλλά πλέον και στη λογική να χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων για τα αθλήματα κολύμβηση και υδατοσφαίριση με προθεσμία έκδοσης άδειας κολυμβητικών δεξαμενών αλλά οι κολυμβητικές δεξαμενές να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν νομίμως με το επιχείρημα ότι «δεν έχουν άδεια», εξακολουθεί και προβάλει παρανόμως ότι απαιτείται και προ της 30-06-2014 να υπάρχει άδεια λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών για τη χρήση των δεξαμενών για αγώνες και προπονήσεις.

Με βάση αυτήν την παρά το νόμω ερμηνεία και απαίτηση κοινοποιήθηκε στα ΕΑΚΘ την 15-05-2014 το με αρ. πρωτ. 9586/34756/06-05-2014 έγγραφο του Δήμου Θεσσαλονίκης – χωρίς να κληθούμε ούτε πριν ούτε μετά την έκδοση και κοινοποίησή του στη διατύπωση των απόψεών μας – το οποίο προκάλεσε την απόφαση άμεσης διακοπής λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς απειλείτο με βάση αυτό η καταγραφή παράβασης στο Κολυμβητήριο του ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟY ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟY και του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ, με όλες τις νόμιμες συνέπειες (σφράγιση των εγκαταστάσεων, υποβολή μηνύσεων και με αυτόφωρη διαδικασία κατά μελών της Επιτροπής Διοίκησης κλπ).

Ωστόσο, επειδή χωρίς νόμιμο έρεισμα ο Δήμος Θεσσαλονίκης προβάλει ως παράνομη τη λειτουργία των δύο κολυμβητηρίων παρά την ύπαρξη αδειοδότησης αθλητικών εγκαταστάσεων, με αποτέλεσμα τη διακοπή της λειτουργίας τους και τη ματαίωση όλης της σημαντικής δραστηριότητας στα κολυμβητήρια (προγραμματισμένοι διεθνείς αγώνες, προπονήσεις ακαδημιών κλπ) και καθώς υπάρχουν προγραμματισμένοι αγώνες για αύριο 16-05-2014 στο Εθνικό Κολυμβητήριο, που παραμένει ακόμη και σήμερα κλειστό,

ΖΗΤΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Α. Την ανάκληση του με αρ. πρωτ. 9586/34756/06-05-2014 εγγράφου σας.

Β. Την έγγραφη βεβαίωση ότι για τη νόμιμη λειτουργία του ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟY ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟY και του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ, δεν απαιτείται έως 30-06-2014 άδεια λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών.»

Τελικά ποιος θέλει κλειστά τα κολυμβητήρια της Θεσσαλονίκης και μάλιστα χωρίς ουσιαστικό λόγο;

Θα απαντήσει άραγε ο δήμαρχος;;

Νέο Δελτίο Τύπου για τις άδειες των κολυμβητηρίων των Ε.Α.Κ.Θ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε συνέχεια του χθεσινού δελτίου τύπου σχετικά με το θέμα που προέκυψε με τη λειτουργία του Ποσειδωνίου και του Εθνικού κολυμβητηρίου των Ε.Α.Κ.Θ., σας ενημερώνουμε ότι η Ε.Δ. απέστειλε σήμερα έγγραφα προς το Δήμο Θεσσαλονίκης, το Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου και το Αστυνομικό Ανάληψης, ως κατεπείγοντα και περιμένει τις σχετικές απαντήσεις.

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Θέμα : Άδεια κολυμβητικών δεξαμενών Ποσειδώνιου και Εθνικού Κολυμβητηρίου

Σχετ. : Το με αρ. πρωτ. 9586/34756/06-05-2014 έγγραφο του Δήμου Θεσσαλονίκης

Με το ως άνω σχετικό έγγραφό του ο Δήμος Θεσσαλονίκης μας γνώρισε ότι για τη λειτουργία κολυμβητικών δεξαμενών απαιτείται άδεια λειτουργίας, λόγω λήξης των σχετικών αδειών την 13-04-2014, ενώ σε διαφορετική περίπτωση η λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών είναι παράνομη.

(Επανα) Προσκομίζουμε (προς το Δήμο Θεσσαλονίκης) με την παρούσα τη με αρ. πρωτ. 15594/27-02-2014 νόμιμη Προσωρινή Άδεια Λειτουργίας Αθλητικής Εγκατάστασης «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟY ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟY καθώς και τη με αρ. πρωτ. 34305/07-05-2014 Προσωρινή Άδεια Λειτουργίας Αθλητικής Εγκατάστασης ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ν.Π. Θεσσαλονίκης, με τις οποίες εγκρίθηκε η προσωρινή λειτουργία των κολυμβητηρίων έως 30-06-2014, προκειμένου έως την ημερομηνία αυτή η αθλητική εγκατάσταση να εφοδιασθεί με πιστοποιητικό πυρασφάλειας και άδεια κολυμβητικής δεξαμενής.

Ως εκ τούτου και λαμβάνοντας, επιπλέον, υπόψη ότι :

1. Έχουν εκδοθεί τα με αριθ. πρωτ. 5816/Φ.700.5, ΧΠΕ 2218/10-04-2014 για το Εθνικό Κολυμβητήριο & 3541/φ.700.5/ΧΠ.Ε.684/04-03-2014 για το Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο, πιστοποιητικά πυρασφάλειας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (συνημμένα).

2. Τα Ε.Α.Κ.Θ. έχουν υποβάλει τις με αρ. πρωτ. Φ7/398/04-03-2014 (αρ. πρωτ. Δήμου Θεσ/κης 4225/05-03-2014, δηλαδή προ της λήξης των σχετικών αδειών των κολυμβητικών δεξαμενών) και Φ7/890 & 891/08-05-2014 αιτήσεις αδειοδότησης λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών από το Δήμο Θεσσαλονίκης.

3. Τηρούνται, οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Επισυνάπτουμε το με αρ. πρωτ. 36960/25-11-2013 ιδιωτικό συμφωνητικό με τη Ναυαγοσωστική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος, τη με αρ. πρωτ. 17685/2014 σύμβαση παροχής υπηρεσιών με το ΑΠΘ για το μικροβιολογικό έλεγχο των κολυμβητικών δεξαμενών και τη με αρ. πρωτ. Φ3/461/07-03-2014 σύμβαση με αντικείμενο τις εργασίες συντήρησης των δύο κολυμβητηρίων.

4. Η διακοπή λειτουργίας των εγκαταστάσεων από 14-05-2014, άμα τη λήψει του με αρ. πρωτ. 9586/34756/06-05-2014 εγγράφου του Δήμου Θεσσαλονίκης έχει προκαλέσει τεράστια αναστάτωση, η ζημία των αθλητών και εν γένει αθλουμένων και χρηστών των εγκαταστάσεων εκ της μη λειτουργίας είναι τεράστια, έχει ματαιωθεί το πρόγραμμα σχεδόν καθολικά του υγρού στίβου στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή καθώς αυτό εκτελείται κατ’ εξοχήν με τη χρήση των εν λόγω δύο Κολυμβητηρίων, στις μεγαλύτερες κατηγορίες αποκλειστικά, ενώ ακυρώνεται και η διεξαγωγή και κάθε από μηνών πολλών προγραμματισμένης εκδήλωσης – αγώνες, με πανελλήνια, ευρωπαϊκή και διεθνή ακόμη συμμετοχή, με δυσφήμηση της πόλης μας.

5. Υφίσταται Κανονισμός Λειτουργίας των Εθνικών και Δημοτικών Γυμναστηρίων της χώρας (Ν.Π.Δ.Δ.), που αφορά και στα κολυμβητήρια (ΥΑ 17266, ΦΕΚ 847/11-07-2000), ο οποίος τηρείται από τα Ε.Α.Κ.Θ.

6. Κατεπείγει η επαναλειτουργία των κολυμβητηρίων σήμερα.

Παρακαλούμε με έγγραφό σας αυθημερόν να μας ενημερώσετε αν αμφισβητούνται και για ποιο λόγο οι προσωρινές άδειες λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, που επιτρέπουν τη νόμιμη λειτουργία των Κολυμβητηρίων έως 30-06-2014, επιπλέον δε αν η επαναλειτουργία των κολυμβητηρίων είναι νόμιμη ή μη. Στην περίπτωση που, κατά την άποψή σας, είναι μη νόμιμη παρά τις παραπάνω αδειοδοτήσεις – παρότι χορηγούν προθεσμία για την λήψη άδειας των δεξαμενών – για ποιο λόγο δεν είναι νόμιμη.

Για λόγους κατεπείγοντος το παρόν με τα συνημμένα αποστέλλεται με fax και θα κατατεθεί αυθημερόν και στις υπηρεσίες σας.

Δελτίο Τύπου για τις άδειες των κολυμβητηρίων των Ε.Α.Κ.Θ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σχετικά με το θέμα που προέκυψε με τη λειτουργία του Ποσειδωνίου και του Εθνικού κολυμβητηρίου των Ε.Α.Κ.Θ., η Ε.Δ. επιθυμεί να διευκρινίσει ότι:

1. Το Ποσειδώνιο κολυμβητήριο έχει προσωρινή άδεια λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης , από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης,(Α.Δ.Α.: ΒΙΕΛΟΡ1Υ-ΝΕΩ), που εκδόθηκε στις 26/02/2014 και ισχύει μέχρι τις 30/06/2014.

2. Το Εθνικό κολυμβητήριο έχει προσωρινή άδεια λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, (Α.Δ.Α.: ΒΙΦΙΟΡ1Υ-ΨΑΑ), που εκδόθηκε στις 30/04/2014 και ισχύει μέχρι τις 30/06/2014.

3. Για τους ανωτέρω χώρους έχουν εκδοθεί τα υπ΄αριθ. πρωτ.: 5816/Φ.700.5, ΧΠΕ 2218/10-04-2014 για το Εθνικό κολυμβητήριο & 3541/φ.700.5/ΧΠ.Ε.684/04-03-2014 για το Ποσειδώνιο κολυμβητήριο, πιστοποιητικά πυρασφάλειας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

4. Για το θέμα της αδειοδότησης των κολυμβητικών δεξαμενών, τα Ε.Α.Κ.Θ. έχουν ζητήσει παράταση από το Δήμο Θεσσαλονίκης μέχρι 30/06/2014, με το από 04/03/2014 υπ΄ αριθ. Φ7/398 έγγραφό μας, χωρίς να υπάρξει απάντηση. Επίσης, έχει κατατεθεί αίτηση για την έκδοση νέων αδειών λειτουργίας. Αντ΄ αυτών σήμερα κοινοποιήθηκε από το Δήμο Θεσσαλονίκης το υπ΄αριθ. Φ7/934/15-04-2014 εισερχόμενο έγγραφο, όπου επισημαίνεται ότι απαιτείται νέα άδεια λειτουργίας και σε διαφορετική περίπτωση η λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών είναι παράνομη.

5. Τηρούνται, οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας (προσωπικό εποπτείας, έλεγχος ποιότητας νερού σε συνεργασία με το Α.Π.Θ. κ.λ.π.).

Ως εκ τούτου, δεν προκύπτουν θέματα ασφαλούς χρήσης των εγκαταστάσεων, παρά μόνο γραφειοκρατικά ζητήματα για τα οποία γίνεται από την Ε.Δ. των Ε.Α.Κ.Θ. προσπάθεια επίλυσης προκειμένου να επαναλειτουργήσουν άμεσα οι εγκαταστάσεις.

Τέλος, επισημαίνουμε ότι η προσωρινή άδεια λειτουργίας χορηγείται προκειμένου στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την οριστική αδειοδότηση των εγκαταστάσεων, οι οποίες σημειωτέον έχουν κατασκευαστεί πριν από περίπου 35 και 40 χρόνια αντίστοιχα.

Φ2 1752 απαντηση για ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των Εθνικών & Δημοτικών Γυμναστηρίων της χώρας (ΝΠΔΔ), ΦΕΚ 84, ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ, 11/7/2000, στην ενότητα ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΓ ΔΙΑΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ – ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ «Κάθε υπηρεσία δημόσια ΝΠΔΔ-ΝΠΙΔ, αθλητικός φορέας (Ομοσπονδία, σωματεία) που επιθυμεί να κάνει χρήση των εγκαταστάσεων του ΝΠΔΔ Εθνικού Γυμναστηρίου απευθύνεται εγγράφως στην Επιτροπή Διοίκησης του Νομικού προσώπου, η οποία θα αποφασίζει και θα απαντά σε κάθε αίτημα.».

Παρακάτω ο ίδιος κανονισμός αναφέρει ότι «Στις περιπτώσεις καταρτισμού προγραμμάτων αγώνων τότε το αίτημα – πρόγραμμα αγώνων υποβάλλει η αντίστοιχη Ομοσπονδία που οργανώνει το πρωτάθλημα».

Όπως προκύπτει από την εισερχόμενη αλληλογραφία αίτημα παραχώρησης των χώρων του Ποσειδωνίου Αθλητικού Κέντρου για την χρήση των κολυμβητικών του εγκαταστάσεων, για την διεξαγωγή του διεθνούς μίτινγκ κολύμβησης «21α Αλεξάνδρεια», στις 7-8 Δεκεμβρίου 2013, υποβλήθηκε διαμέσου της Περιφερειακής Επιτροπής Κολύμβησης ΚΔ Μακεδονίας για πρώτη φορά στις 25 / 11 / 2013 (Αρ. Πρωτ. ΕΑΚΘ Φ1/1650), όταν η ίδια επιτροπή που απέστειλε το αίτημα γνώριζε ήδη πριν από πολύ καιρό το πρόβλημα που υπάρχει με την άδεια λειτουργίας του συγκεκριμένου χώρου, όπως αποδεικνύεται παρακάτω.

Η ενότητα ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ της ίδιας υπουργικής απόφασης αναφέρει «1. Για να διεξαχθεί οποιοσδήποτε αγώνας διεθνής, πανελλήνιος, περιφέρειας τοπικού πρωταθλήματος, φιλικός, σχολικός απαιτείται ΑΔΕΙΑ ΑΓΩΝΑ που εκδίδεται από τον αρμόδιο φορέα μερίμνη του γηπεδούχου Σωματείου ή των οικείων Ομοσπονδιών. 2. Η ΑΔΕΙΑ γνωστοποιείται στο Ε.Γ. τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από τη διεξαγωγή κάθε αγώνα. ……. 4. Χωρίς άδεια ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η διεξαγωγή του αγώνα».

Όπως προκύπτει από την εισερχόμενη αλληλογραφία τέτοια ΑΔΕΙΑ για την τέλεση των συγκεκριμένων αγώνων, ουδέποτε υποβλήθηκε στα ΕΑΚΘ.

Είναι γνωστό ότι με την αλλαγή της νομοθεσίας έχουν συσταθεί Επιτροπές Ελέγχου Καταλληλόλητας Αγωνιστικών Χώρων οι οποίες πραγματοποιούν αυτοψία και εισηγούνται για τη χορήγηση ή μη της άδειας λειτουργίας.

Στην προκειμένη περίπτωση για τον έλεγχο του Ποσειδωνίου Κολυμβητήριου συστάθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης η αντίστοιχη επιτροπή στην οποία μέλος είναι και ο πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Κολύμβησης ΚΔ Μακεδονίας κ. Γεώργιος Παπαλιάς, ο οποίος συμμετείχε στην αυτοψία που διενεργήθηκε στο Ποσειδώνιο από την εν λόγω Επιτροπή στις 30 – 8 – 2013 και υπογράφει το σχετικό έγγραφο (το οποίο παρελήφθη από τα ΕΑΚΘ στις 17 / 10 / 2013, Φ2 / 1342), με το οποίο η Επιτροπή εισηγείται τη μη χορήγησης άδειας λειτουργίας στο Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο. Το ίδιο συνέβη και σε επόμενη αυτοψία το έγγραφο της οποίας κοινοποιήθηκε στα ΕΑΚΘ στις 8/11/2013.

Εκτός από τις προαναφερθείσες αυτοψίες, είναι γνωστή, τουλάχιστον, από τις αρχές Νοεμβρίου 2013, εκτός των άλλων και στον πρόεδρο της Περιφερειακής Επιτροπής Κολύμβησης ΚΔ Μακεδονίας και κατ’ επέκταση και στην ΚΟΕ, η άρνηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και της ΠΚΜ να αποδεχθούν προϋπάρχουσα άδεια (13-4-2009) που είχε εκδοθεί από το Δήμο Θεσσαλονίκης και για το λόγο αυτό δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί στο Ποσειδώνιο αγώνας υδατοσφαίρισης Α’ Εθνικής Κατηγορίας που ήταν προγραμματισμένος για τις 9/11/2013, του οποίου η διεξαγωγή μεταφέρθηκε σε άλλη πόλη που διαθέτει κολυμβητήριο με άδεια λειτουργίας. Έκτοτε όλοι οι προγραμματισμένοι στο Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο αγώνες δεν διεξάγονται σε αυτό.

Άρα είναι γνωστό από καιρό στους διοργανωτές και φυσικά στην ΚΟΕ το πρόβλημα που υπάρχει και δεν ενημερώθηκαν τώρα. Η εξέλιξη με το έγγραφο το οποίο απέστειλε ο Δήμος Θεσσαλονίκης για την ανάκληση της από 13 – 4 – 2009 άδειας λειτουργίας, για το οποίο ούτως ή άλλως η Ε.Δ. έχει προβεί σε ενέργειες, αποτελεί μια παράμετρο μόνο του προβλήματος.

Η Ε.Δ. μετά από εξαντλητική συζήτηση των θεμάτων που προαναφέρθηκαν στη συνεδρίασή της, της 4/12/2013, αποφάσισε να προσπαθήσει να διασφαλίσει τη διεξαγωγή των συγκεκριμένων αγώνων και να ενημερώσει την ΚΟΕ για αυτό, καθώς επίσης και να αναλάβει την ευθύνη για τη διεξαγωγή τους, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει.

Μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Ε.Δ. αργά το απόγευμα, πληροφορηθήκαμε ότι η Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος με ανακοίνωσή της που αναρτήθηκε στο site της ομοσπονδίας στις 18.13, ανακοίνωσε τελείως αιφνιδιαστικά και χωρίς καμία άλλη επικοινωνία με την Ε.Δ. των ΕΑΚΘ την αναβολή των αγώνων, η οποία δεν ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΑΠΌ ΤΑ ΕΑΚΘ και για την οποία δεν ευθύνονται ουδόλως τα ΕΑΚΘ.

close